CS EN
NRL pro Listeria monocytogenes
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

NRL pro Listeria monocytogenes

Národní referenční laboratoř pro Listeria monocytogenes


Charakteristika hlavní činnosti NRL pro Listeria monocytogenes:
  • ověřování nových metodik, zkoušek a postupů
  • testování nových růstových médií
  • typizace izolátů
  • vytváření postupů pro vyšetřování nových nebo komplikovaných matric
  • řešení rozporovaných laboratorních nálezů
  • základní výzkum (studie, apod.) pro výrobní praxi a potřeby ÚVS SVS, MZe apod.
  • kompilační studie, analýzy a ověřování trendů
  • v případě požadavků provádění studií dle přílohy II, Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005

NRL pro Listeria monocytogenes

Bulawová Hana, RNDr. Bulawová Hana, RNDr.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
laboratoř kontroly složení potravin

+420567143228
+420725183441
bulawova@svujihlava.cz