CS EN
Národní referenční laboratoř pro živočišné proteiny v krmivech
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Národní referenční laboratoř pro živočišné proteiny v krmivech

Charakteristika hlavní činnosti NRL pro živočišné proteiny v krmivech

Náplň činnosti národní referenční laboratoře:  

  • identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí real-time PCR
  • identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí světelné mikroskopie
  • druhová specifikace živočišné DNA v krmivech pomocí akreditovaných molekulárně biologických metod PCR, PCR-RFLP, real-time PCR
  • koordinace a aktualizace diagnostických metod a standardů dle nejnovějších poznatků
  • předávání získaných odborných informací ostatním laboratořím
  • konfirmace pozitivních výsledků vyšetření prováděných v ostatních laboratořích a vydání referenčního výsledku v  případě  sporných  výsledků
  • organizace mezilaboratorních srovnávacích testů a účast na mezinárodních srovnávacích testech organizovaných  Referenčními  laboratoří Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech
  • spolupráce s  referenční laboratoří Evropské unie a NRL členských států EU
  • konzultační činnost pro Státní veterinární správu, státní veterinární ústavy a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • poskytování dat, konzultací a stanovisek Státní veterinární správě a Referenční laboratoři Evropské unie

NRL pro živočišné proteiny v krmivech

Brychta Tomáš, MVDr. Brychta Tomáš, MVDr.
vedoucí oddělení hygieny potravin
+420567143279
+420770161113
brychtat@svujihlava.cz