Chlorpyrifos v obilovinách


V poslední době se ve zprávách objevují články o přítomnosti pesticidů v pšenici dovezené z Ukrajiny. V zásilce ukrajinského obilí byla na Slovensku zjištěna přítomnost pesticidu chlorpyrifos. Používání tohoto pesticidu společně s pesticidem chlorpyrifos-methyl bylo v EU zakázáno v roce 2020 na základě hodnocení rizika pro lidské zdraví, které bylo vydáno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
Maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 v platném znění.
Chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl jsou insekticidy ze skupiny organofosfátů. Byly velmi často využívány jako účinné látky přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům. Mezi další pesticidy ze skupiny organofosfátů patří například látky: diazinon, pirimiphos-methyl, dichlorvos, fenitrothion, malathion,  metacrifos, phorate, omethoate, malaoxon, dimethoate, fenchlorphos, ethion, methidathion, parathion.
V naší laboratoři Vám můžeme nabídnout vyšetření uvedených pesticidů v obilovinách, cereáliích, dalších potravinách a krmivech.
Informace o dalších možnostech vyšetření pesticidních látek v potravinách a krmivech naleznete na webu ZDE.
                        
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz