NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Diagnostika koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19)


Celkový počet vyšetřených vzorků na COVID-19:     2910 (aktuální k 5.6.2020)

K vyšetření na COVID-19 využíváme automatizaci


Využití moderních automatických přístrojů a robotických systémů nám umožňuje rychle poskytovat spolehlivé výsledky vyšetření lidských pacientů na COVID-19 při kapacitě dostačující požadavkům pro Kraj Vysočina a současném plném provozu běžné veterinární diagnostiky.

V našich laboratořích vyšetřujeme vzorky lidských pacientů na původce onemocnění COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2 – pomocí molekulárně biologické metody real-time RT-PCR (polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí). Cílem detekce je úsek virové ribonukleové kyseliny (genetická informace viru).

Vyšetření se skládá ze sekvence několika kroků.

Nejprve je nutné provést odběr vzorku univerzálního transportního média ze zkumavky, ve které byl do laboratoře dopraven nosohltanový výtěrový tampón a jeho přenesení do jamky vzorkové kazety, do které je přidán roztok, který usnadní uvolnění RNA z virových částic. Tuto pipetovací operaci provádíme jednotlivě v režimu vysoké biologické bezpečnosti v naší laboratoři BSL3.

Následuje extrakce virové RNA. Tuto operaci provádíme v automatických (robotických) izolátorech, v nichž lze v čase asi dvou hodin současně zpracovat až 96 vzorků. Použití automatických izolátorů výrazně zkracuje dobu zpracování vzorků – jeden takovýto stroj nahradí až tři laboranty – a současně značně eliminuje možný negativní vliv lidského faktoru na extrakci nukleové kyseliny, a tím i na konečný výsledek vyšetření. Ve srovnání s kvalifikovaným lidským laborantem pracuje automatický izolátor nukleových kyselin čistěji, přesněji, a značně snižuje riziko zkřížené kontaminace mezi jednotlivými vzorky.