CS EN

Virové respirační infekce u koní

Virové respiratorní infekce koní patří k běžně se vyskytujícím onemocněním. K nejvýznamnějším řadíme herpesvirové  (zejména EHV-1, EHV-4, popř. EHV-2) a chřipkové infekce, někdy doprovázené i dalšími viry, např. rhinoviry. Klinický projev těchto onemocnění je velmi obdobný a zahrnuje horečku, serózní výtok z nozder a očí, kašel, nechutenství a zvětšení submandibulárních mízních uzlin.

Herpesvirové infekce koní zejména typ 1 (EHV-1), ojediněle i typ 4 (EHV-4), mohou vyvolat mimo respiračních obtíží také poruchy reprodukce charakteristické výskytem abortů klisen a dále encefalitidy. Důležité je poznamenat, že oba tyto typy jsou antigenně velmi jednotné a téměř nerozlišitelné běžnými sérologickými testy.

Chřipkový virus (virus Influenzy A) vyvolává u koní akutní, vysoce kontagiózní onemocnění. Nejčastěji se u koní vyskytují 2 antigenní typy: H7N7 a H3N8.

Herpesvirus koní typ 2 (EHV-2) je ubikvitární respiratorní virus, který způsobuje pouze mírné respiratorní potíže.  Je spojován především s výskytem keratokonjuktivitid a ulcerací v trávicím traktu.

Včasná diagnostika může spolu s vakcinací sloužit jako dobrá prevence šíření těchto onemocnění. Zásadní metodou průkazu virových respiratorních nákaz koní je metoda PCR s možností detekce všech výše zmíněných respiratorních virů.

Objednávka laboratorního vyšetření

Matějková Pavla, MVDr. Matějková Pavla, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143231
+420773544031
matejkova@svujihlava.cz
Opavský David, Mgr. Opavský David, Mgr.
odborný VŠ pracovník molekulární biologie
+420567143245

opavsky@svujihlava.cz
Pecka Tomáš, Mgr. Pecka Tomáš, Mgr.
odborný VŠ pracovník molekulární biologie
+420567143283
+420775408113
pecka@svujihlava.cz
Plodková Hana, Mgr. Plodková Hana, Mgr.
zástupce vedoucího oddělení molekulární biologie
+420567143119
+420770102532
plodkova@svujihlava.cz
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz