Úprava ceníku laboratorní diagnostiky v roce 2023

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že s ohledem na enormní růst vstupních nákladů, a to zejména cen energií, musíme přistoupit ke zvýšení cen našich služeb o 10% od 1. března 2023.

Přestože jsme vyvinuli maximální úsilí, abychom co nejvíce zefektivnili a optimalizovali interní procesy a využili veškeré možnosti úspor, musíme bohužel realizovat toto opatření, abychom i nadále mohli udržet kvalitu našich služeb a spektrum prováděných analýz.

Pevně věřím, že SVÚ Jihlava bude i nadále Vaším spolehlivým partnerem.

MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel SVÚ Jihlava