Stanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze sladkovodních ryb

Kolektiv autorů A. Honzlová, H. Čurdová a L. Schebestová vydal ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích certifikovanou metodikuStanovení obsahu rybího masa ve výrobcích ze sladkovodních ryb“. Publikace vznikla za finanční podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum – projekt QK1810095 s názvem „Stanovení dusíkových faktorů pro vybrané druhy sladkovodních ryb jako indikátorů obsahu rybí složky v „čerstvých“ rybách a ve výrobcích za sladkovodních ryb“.

Metodika je určena pro kontrolní orgány provádějící úřední dozor nad potravinami, pro vědecké a akademické pracovníky, kteří se zabývají kvalitou masa sladkovodních ryb a výrobků za sladkovodních ryb, a pro další akreditované laboratoře, které provádějí analýzy ryb a rybích výrobků.

Metodika navrhuje specifické dusíkové faktory pro vybrané sladkovodní ryby a rozšiřuje možnosti kontrolním orgánům monitorovat obsah rybího masa ve výrobcích z nich.
 
Čurdová Helena, Ing. Čurdová Helena, Ing.
zástupce vedoucího oddělení chemie
vedoucí specializované laboratoře spektrálních analýz

+420567143290
+420606064734
curdova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz
Schebestová Lenka, Ing. Schebestová Lenka, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř plynové chromatografie

+420567143125

schebestova@svujihlava.cz