Řasy rodu Prototheca jako původci onemocnění zvířat a lidí


Kromě dobře známých bakteriálních, virových, či parazitárních původců onemocnění lidí a zvířat existují také patogenní řasy. V našich podmínkách se konkrétně jedná o řasy rodu Prototheca, jehož příslušníci jsou schopni vyvolat onemocnění skotu, psů i lidí.
 

Prototékóza skotu

Na oddělení bakteriologie provádíme rutinně diagnostiku prototékových mastitid skotu, jejichž původcem je Prototheca bovis. Podezření na výskyt tohoto původce lze vyslovit při vyšším výskytu na antibiotickou terapii nereagujících zánětů mléčné žlázy. Diagnostika spočívá v klasickém kultivačním vyšetření, kterým je možno stanovit původce na úroveň rodu (Prototheca sp.). Jelikož existují i další nepatogenní druhy, které se běžně vyskytují v prostředí, a mohou působit jako kontaminant vzorku, je doporučitelné druhové určení získané kultury pomocí molekulárně biologických metod (PCR).

Terapie prototékové mastitidy neexistuje, ke spontánnímu vyléčení nedochází. Vzhledem  k infekční povaze patogena je v případě potvrzení Protoheca bovis nutné ihned vyřadit postižené zvíře ze stáda. K přenosu na ostatní zvířata může dojít pomocí dojícího zařízení, či kontaminovanými strukovými kanylami nebo intramammárními aplikátory antibiotik.

Dalším patogenním druhem je Prototheca wickerhami a Prototheca  blaschkeae, které způsobují onemocnění psů a lidí.
 

Prototékóza psů

Klinické příznaky tohoto málo známého onemocnění jsou nespecifické. Nejčastěji se u postižených psů vyskytuje chronická hemoragická kolitida nereagující na terapii. Postupně se může rozvinout slepota a neurologické příznaky. Prototekóza psů je obtížně terapeuticky zvládnutelným onemocněním. Diagnóza bývá obvykle stanovena v momentě, kdy je již infekce diseminována po celém organismu. V případě rozvinutí systémové prototékózy dochází k úhynu postiženého zvířete v důsledku multiorgánového selhání.
 

Prototékóza lidí

U lidí vyvolávají řasy rodu Prototheca infekce kůže s různorodou klinickou manifestací. U imunosuprimovaných pacientů může dojít k rozvoji systémové infekce. Specifickou formou onemocnění je bursitida loketního kloubu.
 

Odběr vzorků pro laboratorní vyšetření

V případě podezření na prototékovou mastitidu se odebírá vzorek mléka. Postup odběru je shodný s odběrem vzorku pro bakteriologické vyšetření mléka, více info ZDE.
U psů odebíráme vzorky v závislosti na druhu postižených orgánů a klinických příznaků. Kromě kultivačního vyšetření je možné histopatologické vyšetření bioptátu.


Ceník vyšetření

 
Patogen Metoda Cena (Kč)
Prototheca blaschkeae PCR 600
Prototheca spp. Kultivace, mikroskopický preparát 150
Prototheca bovis Multiplex PCR 700


 
Friedrich Šimon, MVDr. Friedrich Šimon, MVDr.
vedoucí oddělení bakteriologie
+420567143131
+420777460975
friedrich@svujihlava.cz
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz