CS EN

QR kód na fakturách SVÚ Jihlava


Pro zákazníky SVÚ Jihlava jsme připravili uživatelsky příjemný nástroj pro zadávání a platbu faktur.
Na každé faktuře vystavené v SVÚ Jihlava je nově generován QR kód obsahující informace potřebné k pohotové platbě formou "naskenuj a zaplať" a hlavičkové parametry faktury sloužící k snadnému, rychlému a bezchybnému přenosu těchto parametrů faktury do účetních programů, což zásadně snižuje finanční náklady, administrativní zátěž, chybovost a současně zvyšuje komfort související se zpracováním faktur na straně našich zákazníků.

Účetní systémy vybavené funkcí zpracování QR kódu po načtení obrazce při zaevidování faktury automaticky vyplní daňově povinná data a hlavičkové údaje faktury bez nutnosti jejich ručního přepisování.
Usnadňujeme zákazníkovi přesnost v evidenci, zvyšujeme komfort při úhradě, snižujeme administrativní náročnost a redukujeme finanční náklady související se zpracováním faktur.

Profit - Rychlost – Přesnost - Pohodlí