CS EN
STATUS
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

STATUS

Státní veterinární ústav Jihlava (IČ 13691554) je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství podle §44 Zákona č. 166/1999 Sb. ze dne 13. července 1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), za účelem zabezpečení veterinární laboratorní diagnostiky.Statutárním zástupcem je MVDr. Pavel Barták, Ph.D., ředitel SVÚ Jihlava.
Předmětem činnosti ústavu je dle zřizovací listiny (v úplném a novelizovaném znění ke dni 1. ledna 2001, č.j. 20813/2001-3030 ze dne 24. května 2001, ve znění změny č. 1, č.j. 40434/2017-MZE-13222 ze dne 4. prosince 2017 a č. 2, č.j. MZE-57000/2021-18122 ze dne 22. listopadu 2021):

HLAVNÍ ČINNOST:

  • laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat;
  • laboratorní a senzorické zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, hygienických potřeb a případně dalších vzorků za účelem posouzení jejich zdravotni nezávadnosti a kvality;
  • laboratorní kontrola plemenitby zvířat;
  • zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí;
  • výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního  orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace;
  • odběry vzorků pro laboratorní a senzorické analýzy a jejich transport do laboratoře;
  • výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří;
  • poradenství, vzdělávací a školicí činnost v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu své činnosti.
  • výzkum a vývoj v oboru zemědělství, potravinářství a ekologie.


Ústav je začleněn v organizační struktuře Státní veterinární správy.