CS EN
REFERENČNÍ LABORATOŘE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

REFERENČNÍ LABORATOŘE

Národní referenční laboratoře

Legislativní zakotvení národních referenčních laboratoří v oblasti potravin a krmiv a zdraví zvířat, včetně výčtu jejich pravomocí a povinností, je v článcích 100 a 101 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 (nařízení o úředních kontrolách).

Národní referenční laboratoře (NRL) pro danou nákazu nebo oblast zkoušek schvaluje podle §44 odst. 2 a §51a odst. 1 Zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) Ministerstvo zemědělství České republiky na návrh Státní veterinární správy podle §48 odst. 1 písm. e) Veterinárního zákona, a jsou publikovány ve Věstníku MZe. Ustanovení výše uvedených předpisů jsou dále na národní úrovni rozpracována ve Vyhlášce č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

Na našem ústavu působí tyto NRL:

NRL pro Listeria monocytogenes
NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
NRL pro BSE a animální transmisivní encefalopatie
NRL pro maso a masné výrobky
NRL pro klasický mor prasat a africký mor prasat
NRL pro katarální horečku ovcí
NRL pro infekční bovinní rinotracheitidu (IBR/IPV)
NRL pro viry přenášené potravou
NRL pro virové choroby ryb
NRL pro sledování mořských biotoxinů
NRL pro mor koní
NRL pro živočišné proteiny v krmivech

 

Referenční laboratoře

Referenční laboratoře (RL) pro danou nákazu nebo oblast zkoušek vyhlašuje podle §48 odst. 1 písm e) a §51a odst. 2 Veterinárního zákona Státní veterinární správa, a jsou Ustanovení Veterinárního zákona o referenčních laboratořích, včetně uvedení jejich pravomocí a povinností, jsou dále rozpracována ve Vyhlášce č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.


Při SVÚ Jihlava pracují tyto RL:

RL pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)
RL Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi