CS EN
PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Státní veterinární ústav Jihlava se jako podřízená organizace Ministerstva zemědělství připojil k Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zemědělství.

Níže naleznete ke stažení aktuální znění tohoto programu, Etického kodexu zaměstnanců Státního veterinárního ústavu Jihlava a směrnice pro minimalizaci korupčních rizik.

Dále zde naleznete v rámci protikorupčního programu zveřejňované seznamy poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří, s nimiž naše organizace spolupracuje nebo spolupracovala.
 

Oznámení korupčního jednání


Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací
Telefonní linka: 221 812 275
Elektronicky: korupce@mze.cz

Podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU

Elektronicky: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_cs
Písemně:
OLAF - Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

 

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č.2019/1937 o ochraně osob, SVÚ Jihlava uplatňuje Vnitřní oznamovací systém, který zajišťuje bezpečné podávání a přijímání oznámení o případném protiprávním jednání osob v souvislosti s touto rezortní organizací Ministerstva zemědělství ČR. 
 
Příslušná osoba odpovědná za přijímání a vyřizování oznámení:
Právní kancelář
Bezručova 1580/7
586 01 Jihlava
IČO: 66204321
Tel: +420 602 773 331