PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Státní veterinární ústav Jihlava se jako podřízená organizace Ministerstva zemědělství připojil k Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zemědělství.

Níže naleznete ke stažení aktuální znění tohoto programu, Etického kodexu zaměstnanců Státního veterinárního ústavu Jihlava a směrnice pro minimalizaci korupčních rizik.

Dále zde naleznete v rámci protikorupčního programu zveřejňované seznamy poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří, s nimiž naše organizace spolupracuje nebo spolupracovala.
 

Oznámení korupčního jednání


Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací
Telefonní linka: 221 812 275
Elektronicky: korupce@mze.cz

Podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU

Elektronicky: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_cs
Písemně:
OLAF - Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie