KONTROLNÍ LABORATOŘ MEDIKOVANÝCH KRMIV
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

KONTROLNÍ LABORATOŘ MEDIKOVANÝCH KRMIV

Činnost kontrolní laboratoře medikovaných krmiv spadá pod NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMANETU A RADY (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 2018, o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv.

Provádíme stanovení koncentrace účinných látek v medikovaných krmivech - ověření medikační hladiny léčiva, prověření homogenity výrobní šarže, kontrolu křížové kontaminace následně vyráběných krmiv.