CS EN
HISTORIE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

HISTORIE

Pro zajištění zdraví obyvatelstva bylo nutné kontrolovat kvalitu potravin živočišného původu a chránit zdraví hospodářských zvířat před šířením nákaz.
V Jihlavě se první zmínky o veterinární činnosti datují do období protektorátu. Bakteriologické vyšetřování masa přímo na jatkách probíhalo již v roce 1943. Protektorátní vyhláška však veterinární laboratorní činnost oficiálně zavedla od 1. dubna 1944.
Po II. světové válce laboratoře získaly nové prostory ve vile na ulici Telečská 13. Podmínky pro zvyšující se počet vzorků a zaměstnanců přestávaly být ve vile únosné, proto došlo v roce 1960 k rozhodnutí postavit nový komplex laboratoří včetně veterinární nemocnice v Horním Kosově. Výstavba všech budov zabrala celkem 7 let.

V roce 1991 po ukončení centrálního řízení vzniklo 15 příspěvkových organizací Ministerstva zemědělství. V průběhu následujících let byly tyto ústavy z ekonomických důvodů zrušeny nebo zprivatizovány. V roce 2013 ministerstvo snížilo počet podniků na tři tím, že SVÚ České Budějovice se stal součástí SVÚ Jihlava.

Roku 2001 bylo v ČR poprvé zjištěno onemocnění BSE. Podle švýcarského vzoru v Jihlavě vznikla  pro diagnostiku tohoto onemocnění nová laboratoř, která se následně stala i Národní referenční laboratoří. Počet vzorků stoupl v krátké době na 200.000 ročně, z toho byla téměř polovina vyšetřena v Jihlavě ve dvousměnném provozu.

Nejznámějším tématem roku 2018 a 2019 úzce spojeným s naším pracovištěm byl africký mor prasat v ČR. Ve spolupráci s mysliveckými sdruženími a Státní veterinární správou jsme v naší Národní referenční laboratoři prověřili tisíce vzorků. Za velký úspěch považujeme to, že se nám jako prvním z postižených států podařila úspěšná eradikace onemocnění.

Světová pandemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 ovlivnila i činnost našeho podniku. Na podporu plynulosti diagnostiky pacientů v Kraji Vysočina jsme vyšetřovali humánní biologické vzorky na přítomnost viru SARS CoV-2.

Intenzivně pracujeme nejen na nových diagnostických metodách a vědeckých projektech, na Certifikačním orgánu pro produkty, ale také na vztazích s našimi obchodními partnery. Nový úsek pro poradenství a péči o zákazníky individuálně komunikuje potřeby zákazníků a vychází vstříc specifickým požadavkům jednotlivých organizací.

Za období od 1949 do současnosti zastávalo pozici ředitele pouze devět odborníků: MVDr. Jaroslav Jakeš, MVDr. Jaroslav Krejčí, MVDr. Vladimír Křepelka, MVDr. Zdeněk Kolář, MVDr. František Gurka, MVDr. Karel Křen, MVDr. Josef Holejšovský, Ph.D., MVDr. Ladislav Zámek, MVDr., Pavel Barták, Ph.D. Každý ředitel se osobně angažoval v rozvoji Státního veterinárního ústavu a přispěl ke stabilitě zdraví obyvatel i zvířat v ČR.