CS EN
Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Charakteristika hlavní činnosti NRL mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

 • odborná garance pro oblast reziduí veterinárních léčiv v surovinách a potravinách živočišného původu - antibakteriální (inhibiční) látky, antihelmintika, benzimidazoly, antikokcidika, protizánětlivá nesteroidní léčiva
 • vydání referenčního výsledku pro potřeby státního veterinárního dozoru v případě rozdílných výsledků vyšetření v rutinních laboratořích
 • plánování a vyhodnocování monitoringu cizorodých látek ve spolupráci se SVS ČR
 • spolupráce s EU-RL Anses, Fougeres, Francie a ostatními NRL pro danou problematiku v ostatních členských státech EU
 • screeningové stanovení přítomnosti antibakteriálních (inhibičních) látek
 • identifikace a kvantifikace antibakteriálních (inhibičních) látek
 • konfirmační analýzy reziduí veterinárních léčiv metodou LC-MS/MS
 • stanovení reziduí zakázaných a neautorizovaných veterinárních léčiv (malachitová zeleň, krystalová violeť, carbadox, olaquindox, atd.)
 • identifikace a stanovení veterinárních léčiv v medikovaných krmivech
 • stanovení mykotoxinů v živočišných a rostlinných materiálech a krmivech
 • stanovení a identifikace syntetických barviv v potravinách
 • stanovení biogenních aminů zejména ve vzorcích mořských ryb a živočichů
 • přednášková činnost

NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Benáčková Ivana, Ing. Benáčková Ivana, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143266

benackova@svujihlava.cz
Čurdová Helena, Ing. Čurdová Helena, Ing.
zástupce vedoucího oddělení chemie
vedoucí specializované laboratoře spektrálních analýz

+420567143290
+420606064734
curdova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz
Katrincová Ivana Katrincová Ivana
informace o výsledcích a administrativa
+420567143101

katrincova@svujihlava.cz
Koten Martin, Ing. Koten Martin, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř kapalinové chromatografie

+420567143238
+420606771633
koten@svujihlava.cz
Koukalová Lucie, Mgr. Koukalová Lucie, Mgr.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř plynové chromatografie

+420567143125
+420602621653
koukaloval@svujihlava.cz
Neubauerová Iva Neubauerová Iva
informace o výsledcích a administrativa
+420567143152

neubauerova@svujihlava.cz
Ondráčková Iveta, Ing. Ondráčková Iveta, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř spektrálních analýz

+420567143209

ondrackova@svujihlava.cz
Tesařová Eliška, Ing. Mgr. Tesařová Eliška, Ing. Mgr.
odborný VŠ pracovník chemie, laboratoř kapalinové chromatografie
+420567143133

tesarova@svujihlava.cz
Tomíšek Martin, Ing. Tomíšek Martin, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř plynové chromatografie

+420567143125

tomisek@svujihlava.cz
Valíková Michaela, Ing. Valíková Michaela, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie, laboratoř kapalinové chromatografie
+420567143133

valikovam@svujihlava.cz
Zelenková Kateřina, Ing. Zelenková Kateřina, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř reziduí inhibičních látek

+420567143273
+420770125640
zelenkova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz