Laboratorní diagnostika infekční keratokonjuktivitidy skotu

Na SVÚ Jihlava jsme nově zavedli vyšetření na průkaz nejčastějších patogenů podílejících se na vzniku infekční keratokonjuktivitidy skotu (IKKS) pomocí molekulárně biologických metod (PCR).
Nabízíme Vám cenově zvýhodněný balíček zahrnující detekci následujících patogenů: Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis a Mycoplasma bovoculi. Více informací naleznete v níže uvedeném letáku.

 

Infekční keratokonjuktivitida skotu
IKKS je bakteriální onemocnění skotu, jehož původcem je Moraxella bovis, popř. Moraxella bovoculi. Rozvoj onemocnění je podporován současným působením dalších patogenů, zejména Mycoplasma bovis a Mycoplasma bovoculi. K onemocnění jsou vnímavé všechny věkové kategorie skotu, nejčastěji ale postihuje telata a mladé věkové kategorie. V ojedinělých případech byla IKKS diagnostikována také u ovcí.

IKKS se vyskytuje zejména v letním období u pastevně chovaného skotu. Zvířata chovaná ve stájích mohou onemocnět celoročně. Onemocnění se přenáší přímým kontaktem mezi zvířaty, prostřednictvím hmyzu, či kontaminovanými předměty.

Prvotním symptomem u infikovaných zvířat je blefarospasmus a zvýšené slzení. Postižená zvířata  jsou světloplachá, pozorujeme u nich hlenovitý až hlenohnisavý unilaterální, méně často bilaterální, výtok z oka. V těžkých případech dochází k rozvoji purulentní keratokonjuktivitidy s ulcerací a následnou perforací bulbu. V případě včasného nezahájení léčby může dojít až ke ztrátě zraku.

Diferenciálně diagnosticky je potřeba odlišit z infekčních příčin onemocnění zejména IBR, hlavničku, nebo BVD-MD. 

Objednávka laboratorního vyšetření

Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz