Kaseózní lymfadenitida ovcí a koz: nové konfirmační vyšetření

Kaseózní lymfadenitida (caseous lymphadenitis, CLA), nebo také pseudotuberkulóza ovcí a koz, je chronické infekční onemocnění způsobené grampozitivní bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis.

Toto onemocnění se projevuje tvorbou abscesů v podkoží (vnější forma), typicky v povrchových mízních uzlinách, ale také ve vnitřních orgánech (vnitřní forma), zejména plicích a játrech. Vstupní branou infekce je sliznice trávicího traktu, respiračního traktu či poraněná kůže. Onemocnění postihuje všechny věkové kategorie zvířat. Hlavním zdrojem infekce je hnis ze spontánně prasklého abscesu, který kontaminuje prostředí, a vylučování bakterií z respiračního traktu u klinicky zdravých jedinců. Toto onemocnění způsobuje velké ekonomické ztráty v důsledku konfiskace masa, snížené užitkovosti i úhynu zvířat. Bakterie je velmi odolná a schopná zůstat ve vnějším prostředí i déle než 2 roky.

Na SVÚ Jihlava je diagnostika CLA založena na sérologickém vyšetření a na přímém průkazu patogena. Průkaz specifických protilátek v séru zvířete odhalí obě formy onemocnění. ELISA testy nemají stoprocentní specificitu a mohou se vyskytovat falešně pozitivní výsledky. Na SVÚ Jihlava provádíme u pozitivních výsledků konfirmační vyšetření pomocí kombinace dvou různých komerčních ELISA testů. Pro definitivní potvrzení CLA je nutná bakteriologická kultivace a izolace původce z obsahu abscesu, která je vysoce specifická a odliší jiné pyogenní bakterie způsobující abscesy (např. Staphylococcus aureus, Trueperella pyogenes a další).

 
Název Průkaz Metoda Cena (Kč) Druh vzorku
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 Patologický obsah abscesu
 
Corynebacterium pseudotuberculosis (CLA, kaseózní lymfadenitida) protilátky ELISA Ab 165 Krev, sérum
 
 
Friedrich Šimon, MVDr. Friedrich Šimon, MVDr.
vedoucí oddělení bakteriologie
+420567143131
+420777460975
friedrich@svujihlava.cz
Matějková Pavla, MVDr. Matějková Pavla, MVDr.
odborný VŠ pracovník virologie
+420567143231
+420773544031
matejkova@svujihlava.cz
Václavek Petr, MVDr., Ph.D. Václavek Petr, MVDr., Ph.D.
vedoucí oddělení virologie
zástupce vedoucího AZL

+420567143297
+420724332627
vaclavek@svujihlava.cz