Escherichia coli – faktory virulence

Nejčastější příčinou průjmů a septikémie u selat, skotu a malých přežvýkavců jsou střevní patogenní Escherichia coli. Většina E. coli jsou neškodní komenzálové, kteří jsou součástí přirozené gastrointestinální flóry teplokrevných živočichů, ale některé kmeny jsou nositelé specifických genů kódujících faktory virulence odpovědné za patogenitu u cílových hostitelů. Mezi faktory virulence řadíme fimbrie, adhesiny a toxiny.

V rámci molekulárně biologické diagnostiky faktorů virulence Escherichia coli nabízíme rozšíření panelu o tyto geny pro faktory adherence: FimA, FimH, AIDA, paa.

Výskyt nově vyšetřovaných adhezinů u jednotlivých patotypů E. coli
 
Patotyp Faktor adherence Toxiny
ETEC FimA, FimH, AIDA, paa STI, STII, EAST, LTI, Stx2e
STEC (Edémová choroba) AIDA (F18) Stx2e, EAST
STEC FimA, FimH Stx1, Stx2, Stx2e
 
Cena vyšetření celého setu (FimA, FimH, AIDA, paa): 750,-
Jednotlivá vyšetření konkrétních dvojic adhezinů (FimA, FimH nebo AIDA, paa): 550,-
Vzorek: trus, rektální výtěr
Odběrový materiál: Tampón s transportním médiem - AMIES

        
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz