Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě

Název Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě
Metoda HPLC
Cena 1600
Komentář Benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren
Oddělení CH
Popis Benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren