NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


08
02
2019
Na oddělení chemie bylo zavedeno a akreditováno nové vyšetření patulinu
více ››
08
02
2019
Na oddělení chemie bylo zakreditováno vyšetření na stanovení laktózy na nízkých koncentračních hladinách (LOQ – 0,01 g/100g)
více ››
31
01
2019
Laboratoře Státního veterinárního ústavu Jihlava úspěšně prošly opakovanou akreditací
více ››
04
09
2018
Africký mor prasat - perspektivy vývoje vakcíny (článek ve Světě myslivosti)
více ››
04
09
2018
Africký mor prasat (rozhovor ve Světě myslivosti)
více ››
 

Nevíme, zda myslíte nějakou konkrétně probíhající kontrolní akci, nebo je Vaše otázka směřována obecněji.

V obecné rovině mohou kontroly provádět orgány státního veterinárního dozoru (tedy Státní veterinární správa), případně i jiné orgány státní správy, a to za přesně zákonem definovaných podmínek.

Především ale mají chovatelé ohlašovací povinnost, u skotu jsou všechna zvířata podrobně evidována v centrální evidenci, a je prováděna úřední veterinární kontrola porážených, uhynulých a utracených zvířat. Státní veterinární správa může, zpravidla na základě podnětu, provádět kontrolu přímo v chovu, například evidenční kontrolu zvířat nebo kontrolu welfare. Dále Státní veterinární správa sleduje výskyt některých nákaz v chovech podle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat - zde Metodikou předepsané vzorky, většinou krví nebo mléka, zpravidla odebírá privátní veterinární lékař a odesílá je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu (Jihlava, Praha, Olomouc).

Naše organizace není orgánem státní správy - je příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství - a provádí laboratorní vyšetřování zvířat, potravin, krmiv, surovin rostlinného a živočišného původu, vod, biodpadů a stájového prostředí, a to jak pro Státní veterinární správu, tak pro soukromé zadavatele, např. právě pro chovatele. Při našem laboratorním vyšetřování, především pro soukromé zadavatele, musíme dodržovat principy zakotvené v normě ČSN EN ISO/IEC 17025, podle níž jsme akreditováni Českým institutem pro akreditaci - tedy také důvěrnosti informací a dat zákazníka a mlčenlivosti. Ohlašovací povinnost vůči Státní veterinární správě máme pouze v případě výskytu nebezpečných nákaz.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2019 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist