NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


13
06
2019
Upozornění na nové vydání normy ČSN EN ISO 18593
více ››
30
05
2019
Referenční laboratoř - antibiotické centrum pro veterinární a klinickou praxi při Státním veterinárním ústavu Jihlava pod vedením MVDr. Ivany Kucharovičové významně přispívá testováním rezistence patogenů vůči ATB a sumarizováním dat.
více ››
15
05
2019
Zjišťujeme příčiny úhynu chráněných ptáků podrobným patologickým vyšetřením a přítomnost Carbofuranu detekujeme metodou plynové chromatografie.
více ››
01
05
2019
Vyšetřování trichinelózy u divokých prasat
více ››
23
04
2019
Vyšetření SVÚ Jihlava prokázalo leukomalachitovou zeleň ve svalovině pstruha z Itálie
více ››
 

Nevíme, zda myslíte nějakou konkrétně probíhající kontrolní akci, nebo je Vaše otázka směřována obecněji.

V obecné rovině mohou kontroly provádět orgány státního veterinárního dozoru (tedy Státní veterinární správa), případně i jiné orgány státní správy, a to za přesně zákonem definovaných podmínek.

Především ale mají chovatelé ohlašovací povinnost, u skotu jsou všechna zvířata podrobně evidována v centrální evidenci, a je prováděna úřední veterinární kontrola porážených, uhynulých a utracených zvířat. Státní veterinární správa může, zpravidla na základě podnětu, provádět kontrolu přímo v chovu, například evidenční kontrolu zvířat nebo kontrolu welfare. Dále Státní veterinární správa sleduje výskyt některých nákaz v chovech podle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat - zde Metodikou předepsané vzorky, většinou krví nebo mléka, zpravidla odebírá privátní veterinární lékař a odesílá je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu (Jihlava, Praha, Olomouc).

Naše organizace není orgánem státní správy - je příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství - a provádí laboratorní vyšetřování zvířat, potravin, krmiv, surovin rostlinného a živočišného původu, vod, biodpadů a stájového prostředí, a to jak pro Státní veterinární správu, tak pro soukromé zadavatele, např. právě pro chovatele. Při našem laboratorním vyšetřování, především pro soukromé zadavatele, musíme dodržovat principy zakotvené v normě ČSN EN ISO/IEC 17025, podle níž jsme akreditováni Českým institutem pro akreditaci - tedy také důvěrnosti informací a dat zákazníka a mlčenlivosti. Ohlašovací povinnost vůči Státní veterinární správě máme pouze v případě výskytu nebezpečných nákaz.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2019 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist