Prasata


Detekce protilátek

Nákaza/původce (zkratka) METODA
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) ELISA Ab – sérotypy 1 - 12
ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11
ELISA Ab – sérotyp 2
ELISA Ab – sérotypy 4, 7
ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8
ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b
ELISA Ab – sérotyp 10
ELISA Ab – sérotyp 12
Aujeszkyho choroba (ACH) ELISA Ab
ELISA gB
ELISA gE
virus neutralizační test (VNT)
Brucelóza Rose bengal test (RBT)
pomalá aglutinační reakce (PA)
reakce vazby komplementu (RVK)
Enterovirové infekce prasat – nakažlivá obrna prasat – Těšínská choroba (PEV1) virus neutralizační test (VNT)
Haemophilus parasuis (Glässers Disease) ELISA Ab
Chlamydióza reakce vazby komplementu (RVK)
Chřipka prasat (H1N1, H3N2) ELISA Ab
Leptospira sp. sérovary Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Pomona, Tarassovi – leptospiróza mikroskopický aglutinační test (MAT) – základní ředění (5 sérovarů)*
mikroskopický aglutinační test (MAT) – základní ředění + titrace*
Klasický mor prasat (KMP) ELISA Ab
neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA)
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop) – enzootická pneumonie (EP) ELISA Ab (IDEXX, ID VET nebo OXOID (DAKO))
Pasteurella multocida toxin (PMT) – sípavka ELISA Ab – detekce protilátek proti toxinu
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) ELISA Ab (IgG + IgM)
IPMA – stanovení titru protilátek
Porcinní parvovirus (PPV) hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) – stanovení titru
ELISA Ab
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) ELISA Ab – IDEXX (popř. INGENASA)
ELISA Ab America (americké izoláty viru PRRS) – titry
ELISA Ab Europa (evropské izoláty viru PRRS) – titry
IPMA – stanovení titru protilátek
Salmonelóza prasat – Salmonella spp. (sérotypy B, C1 a D) ELISA Ab
Vesikulární choroba prasat (VCHP) ELISA Ab
Virová gastroenteritida prasat / Porcinní respiratorní coronavirus (TGEV / PRCV) ELISA Ab – diferenciační test TGEV / PRCV
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) virus neutralizační test (VNT) – stanovení titru protilátek
* oddělení parazitologie

Detekce původce - antigenu - NK

Nákaza / původce (zkratka) Metoda Materiál
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) PCR plíce, tonsily, výtěry
Aujeszkyho choroba (ACH) izolace viru sekční materiál
Brachyspira pilosicoli PCR-RFLP trus, sekční materiál, výtěry
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) PCR trus, sekční materiál, výtěry
Brucella sp. PCR sekční materiál, výtěry
Enterovirové infekce prasat - nakažlivá obrna prasat - Těšínská choroba (PEV1) izolace viru sekční materiál
Haemophilus parasuis (Glässerova choroba) PCR sekční materiál, výtěry
Chřipka prasat (virus influenzy typu A) RT-PCR sekční materiál, výtěry
Klasický mor prasat (KMP) ELISA Ag sekční materiál
Real-Time PCR (qPCR) sekční materiál, výtěry
RT-PCR sekční materiál, výtěry
izolace viru (+ PLA) sekční materiál, výtěry
Lawsonia intrecellularis (Ileitis - enteropatie prasat) PCR trus, sekční materiál, výtěry
Leptospira sp. kultivace***
Leptospira sp. (patogenní sérovary) PCR
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop) PCR sekční materiál, výtěry
Mycoplasma spp. PCR sekční materiál, výtěry
Pasteurella multocida PCR sekční materiál, výtěry
PMT ELISA (detekce toxinu)* výtěry, sekční materiál
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) PCR krev, sperma, tkáně (inguin. m.u., plíce, …)
Real-Time PCR (qPCR) krev, sperma, tkáně (inguin. m.u., plíce, …)
imunohistochemie (IHC)** inguin. m.u., plíce, …
Porcinní epidemická diarrhoea (PED) imunochromatografický test trus, střevo
Porcine parvovirus (PPV) Real-Time PCR (qPCR) sekční materiál (zmetek, …)
PCR sekční materiál (zmetek, …)
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) RT-PCR krev, sperma, tons. seškraby, tkáně (m.u., plíce, …)
RT-PCR: diferenciace evropského a amerického genotypu viru PRRS krev, sperma, tons. seškraby, tkáně (m.u., plíce, …)
Porcinní respiratorní coronavirus (PRCoV) PCR krev, tkáně (m.u., plíce, …)
Rotavirus typu A ELISA Ag trus, střevo
imunochromatografický test trus, střevo
Salmonella spp.
izolace*
trus, střevo
sérotypizace izolátu* trus, střevo
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) imunochromatografický test trus, střevo
RT-PCR sekční materiál (střevo), trus
* oddělení bakteriologie
** oddělení patologie
*** oddělení parazitologie
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist