Informace -> Novinky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Rok: 

Státní veterinární ústav v Jihlavě ukončil projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií

Státní veterinární ústav v Jihlavě využil možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů, která byla v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ určena pro podporu státem zřizovaných institucí ve využívání informačních technologií, rozvíjení propojení na centrální systémy, zajištění bezpečného a důvěryhodného prostředí pro rozvoj elektronické správy (výzva 10 IROP), a v letech 2018 až 2020 zrealizoval projekt Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava.

SVÚ ve svých systémech uchovává velmi citlivé údaje, jejichž ztráta nebo kompromitace by vyvolala značné materiální i morální škody.  Proto je potřeba věnovat mimořádnou péči jejich dobré správě a ochraně. Pro zajištění odolnosti informačního systému vůči kybernetickým útokům, kyberkriminalitě a ztrátám z toho plynoucím bylo nutné povýšit jak jejich organizační, tak i procesní a technickou odolnost.

Projekt byl ukončen v listopadu 2020 a zajistil pro SVÚ Jihlava technologie pro zefektivnění činnosti SVÚ, naplnění standardů kybernetické bezpečnosti s ohledem na Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a vyhlášku 316/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.

Projekt doplnil ochranné prvky vnitřní infrastruktury a na ní provozovaných systémů. Byla pořízena klimatizace pro vytvoření vhodného pracovního prostředí, dále síťové prvky včetně autentizace zařízení, ochranu perimetru, sledování kybernetických hrozeb na síti, řízení práv, byl upraven způsob distribuce přístupu k dokumentům, ochrana bezpečnosti provozu IS a zavedena do praxe kryptografie u zpráv. Byly provedeny penetrační testy, které upozorní obsluhu na kritická místa infrastruktury. Náklady projektu činily 11,4 mil Kč. Z této částky pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 80,86%, prostředky ze státního rozpočtu 19,14 %.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007019.


  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2021 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist