Informace -> Novinky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Rok: 

V souladu s článkem 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 byl Státní veterinární ústav Jihlava jmenován Národní referenční laboratoří pro živočišné proteiny v krmivech.


Náplň činnosti národní referenční laboratoře:  

  •     identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí real-time PCR
  •     identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí světelné mikroskopie
  •     druhová specifikace živočišné DNA v krmivech pomocí akreditovaných molekulárně biologických metod PCR, PCR-RFLP, real-time PCR
  •     koordinace a aktualizace diagnostických metod a standardů dle nejnovějších poznatků
  •     předávání získaných odborných informací ostatním laboratořím
  •     konfirmace pozitivních výsledků vyšetření prováděných v ostatních laboratořích a vydání referenčního výsledku v  případě  sporných  výsledků
  •     organizace mezilaboratorních srovnávacích testů a účast na mezinárodních srovnávacích testech organizovaných  Referenčními  laboratoří Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech
  •     spolupráce s  referenční laboratoří Evropské unie a NRL členských států EU
  •     konzultační činnost pro Státní veterinární správu, státní veterinární ústavy a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  •     poskytování dat, konzultací a stanovisek Státní veterinární správě a Referenční laboratoři Evropské unie

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2021 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist