Informace -> Novinky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Rok: 

V rámci rozvoje poradenských služeb, které na SVÚ Jihlava poskytujeme, letos vznikl nový úsek péče a poradenství.

Kromě laboratorní diagnostiky našim zákazníkům poskytujeme plnou odbornou podporu a poradenství. V oblasti chemie a hygieny potravin a krmiv Vám ochotně poradí kolega Ing. Pavel Seidl, který dříve působil jako manažer kvality v mlékárenské výrobě, kávovém průmyslu, petfoodu a dalších.

 

 

Konzultace a doporučení vhodných kontrolních analýz vstupních materiálů pro výrobce potravin a krmiv

Každý manažer kvality musí někdy řešit, byť i  velmi zřídka, reklamace zákazníků. Po mnoha  analýzách příčin nekvality výrobku lze konstatovat: Až 90%  problémů s kvalitou finálního výrobku způsobují dodavatelé vstupních materiálů.

Vhodně nastavená kontrola na vstupech do výroby může výrazným způsobem eliminovat rizika následných škod  byť jen z „nepozornosti“ dodavatele. Aby taková kontrola byla účinná, je nutné:

  1.  Stanovit rizikové parametry na vstupu a přiřadit k nim vhodné kontroly.
  2.  Rizikové parametry projednat s dodavatelem a zapracovat do dodavatelsko-odběratelské smlouvy.
  3.  Nastavit systém kontrol tak, aby dodavatel nemohl odhadnout, kdy jeho dodávka půjde na kontrolu.

Konzultace přímo ve Vašem provoze

Nabízíme bezplatnou a nezávaznou návštěvu ve Vašem výrobním závodě. Je určitě vhodné, když se na Váš systém nastavení kontrol podívá někdo jinýma očima.

Po návštěvě u Vás vypracujeme návrh, kde se dá systém kontrol ve Vaší výrobě efektivně vyztužit. Navrhnuty mohou být naše podpůrné analýzy, v případě vhodnosti ale také operativní analýzy, které můžete provádět sami.

Na základě našeho návrhu se rozhodnete, o jaké analýzy rozšíříte (nebo také omezíte) Váš stávající systém. 

Podpora při zavádění a validaci rychlých a operativních metod našim stálým zákazníkům.

Naše analýzy podpoří procesy zajištění kvality. Kvalita vzniká při samotném procesu výroby a již během něj je třeba používat mezi kritickými operacemi vhodná měření.

Zákazníkům pomáháme s validací nebo se zaváděním operativních metod, aby se i na svoje výsledky mohli spolehnout a s jejich podporou řídit úspěšně kvalitu výrobků.