Informace -> Novinky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Rok: 

"Laboratoře SVÚ Jihlava" Státního veterinárního ústavu Jihlava úspěšně prošly opakovanou akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a obdržely osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Dle nových požadavků laboratoř prokázala svoji konzistentní činnost, kompetentnost, nestrannost a zajištění důvěrnosti všech informací získaných nebo vytvořených během laboratorních činností. Laboratoř také vypracovala analýzu rizika.
Laboratoř nadále zajišťuje provádění zkušebních metod a validitu vydaných výsledků prostřednictvím interních a externích metod zajištění kvality.
V rámci auditu Státní veterinární ústav sloučil dosavadní dvě akreditované zkušební laboratoře, které pracovaly pod jednou organizací. Laboratoře SVÚ Jihlava mají nyní tři pracoviště, a to pracoviště Jihlava, České Budějovice a Planá nad Lužnicí. Všechna pracoviště provádí zkoušky dle stejných postupů uvedených v příloze k osvědčení.
Během opakované akreditace Laboratoře SVÚ Jihlava nejenom prokázaly připravenost systému managementu na aktualizované požadavky výše jmenované normy, ale také rozšířily rozsah laboratorních zkoušek o Stanovení patulinu metodou HPLC/DAD, Stanovení karbamátů metodou HPLC/MS/MS, Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivační metodou ve vodách, Určení březosti (PSPB): průkaz protilátek proti specifickému proteinu B (ELISA), Jarní virémii kaprovitých (SVCV): průkaz viru (izolace na TK, ELISA) a Stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách (real-time RT-PCR).
Laboratoře SVÚ Jihlava se zaměřují na laboratorní diagnostiku prionových, virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění zvířat a na chemická, mikrobiologická, imunochemická, molekulárně biologická a senzorická vyšetřování potravin, surovin, krmiv, stěrů, kosmetických výrobků, bioodpadů, ovzduší, vody a prostředí včetně stanovení cizorodých a přídatných látek.


  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2020 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist