Informace -> Novinky
Rok: 

Státní veterinární ústav Jihlava – oddělení bakteriologie a laboratoř molekulární biologie – zahájil od 1. 1. 2018 společně s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i., za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) realizaci pětiletého výzkumného projektu „Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence infekcí Streptococcus suis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech prasat“ (NAZV QK1810193), s pracovním názvem „NAZV STREPTOPIG“. Náš společný projekt uspěl ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“, s počátkem řešení projektů v roce 2018, v podprogramu I „Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií“.

Následující informace je určena zejména chovatelům prasat, Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, České společnosti veterinárních lékařů specialistů na nemoci prasat, Státní veterinární správě, Komoře veterinárních lékařů – terénním veterinárním lékařům, zaměstnancům a provozovatelům jatek, veterinárním i neveterinárním laboratořím, Státním veterinárním ústavům, humánním lékařům – specialistům na infekční choroby a pracovní lékařství, výrobcům biopreparátů a léčiv.

Tématem našeho projektu NAZV STREPTOPIG je grampozitivní bakterie Streptococcus suis – významný patogen v komerčních chovech prasat, a rovněž původce zoonóz. V rámci projektu se zabýváme metodami kultivace Streptococcus suis a jeho identifikace (biochemické, hmotnostně-spektrometrické – MALDI-TOF MS, sérologické, molekulárně-biologické – PCR), provádíme archivaci kmenů Streptococcus suis v rámci ČR, testování citlivosti izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům. Zabýváme se diagnostikou fenotypových a genotypových charakteristik izolovaných kmenů, včetně vývoje sérologických a molekulárně biologických laboratorních vyšetřovacích metod, s cílem určit Streptococcus suis typ 1 a typ 2, včetně stanovení jejich sérotypů. Projekt má i další cíle, například návrh kontrolních programů vedoucích ke snížení výskytu tohoto onemocnění prasat, snížení spotřeby a používání antibiotik a snížení rizika onemocnění lidí pracujících v živočišné výrobě, na jatkách a ve výrobě potravin.

Pokud Vás tato problematika zajímá, můžete využít níže uvedené kontakty ke konzultaci a vyšetření za zvýhodněných podmínek. Pokud se potýkáte se zdravotními problémy prasat – s klinickými projevy, jako například meningitis, arthritis, pneumonia, endocarditis, septicaemia, apod. – je možné nás oslovit, rádi přispějeme naší laboratorní výzkumnou a diagnostickou činností k objasnění příčiny zdravotních problémů ve Vašem chovu.

MVDr. Ivana Kucharovičová
Mgr. Bronislav Šimek
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20 | Horní Kosov | 58601 Jihlava | ČR
E.
kucharovicova@svujihlava.cz; simek@svujihlava.cz
T.
567 143 222; 567 143 277
M.
602 782 835; 724 357 323
www.svujihlava.cz
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 296/70 | Medlánky | 62100 Brno | ČR
E.
matiasovic@vri.cz; nedbalcova@vri.cz
T.
533 331 317; 533 331 217
M.
728 943 327

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist