Oddělení bakteriologie -> Praktické informace -> Pro včelaře -> Program prevence MVP v Kraji Vysočina 2016

! Níže uvedené informace se vztahují k programu, který již je ukončen, a zůstávají zde pouze pro Vaši referenci.

Preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina


Postup odběru vzorků a jejich odeslání do laboratoře

Odběr zimní měli:
Nejlépe je využít zimní měl získanou při čištění podložek po posledním zimním ošetření včelstva proti varroáze (cca počátek měsíce prosince 2015)

Postup odběru a velikost vzorku
Měl odebíráme z každého stanoviště a včelstva zvlášť, poté z měli vytváříme směsný vzorek.
Směsný vzorek se skládá maximálně z 25 včelstev, je vždy od 1 chovatele, z 1 katastrálního území. Měl je potřeba získat ze všech včelstev. Z měli se odstraní mrtvolky včel, nečistoty apod. Měl se mísí ze všech 25 včelstev a ze směsného vzorku měli se odebere konečný vzorek o hmotnosti 1,5 g (vrchovatá polévková lžíce), který je vložen do tubusu – viz text níže. Včelaři, kteří chovají méně včelstev, odeberou měli co nejvíce, aby bylo možné vyšetření uskutečnit.

Vysušení vzorku
Konečný vzorek se vysuší při pokojové teplotě, aby nezplesnivěla.

obal k přepravě vzorků měli do laboratoře

Obaly k přepravě
Vysušené konečné vzorky se vloží do papírových tubusů s plastovými uzávěry – viz obrázek, které jsou dodávány jednotlivé okresní, popř. základní organizace ČSV, které je financují.

Značení obalů
Obal-tubus označte fixou, propiskou nebo štítkem s těmito údaji: číslo vzorku, jméno a příjmení chovatele, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, č. katastrálního území, datum odběru, počet včelstev ve vzorku (potřebné informace i v programu CIS).

Objednávka vyšetření, seznam vzorků, čestné prohlášení
Zástupci ZO ČSV sbírají od jednotlivých včelařů označené vzorky v tubusech a jejich řádně vyplněná a podepsaná čestná prohlášení. ZO ČSV pak vyplní objednávku/žádanku s modrým pruhem (obecná část) a seznam vzorků se všemi údaji o chovatelích včel.
Formulář objednávky, seznam vzorků a čestná prohlášení připravila laboratoř, obdrží je zástupci OO ČSV a předají je do ZO ČSV. Každý chovatel tak dostane souběžně s tubusy i formulář četného prohlášení. Pokud vzorky nebudou v jednotném obalu a nebudou řádně vyplněny všechny formuláře, vzorek nebude vyšetřen – viz Pravidla veřejné zakázky Kraje Vysočina.

Svoz vzorků do laboratoře
Lze využít běžných svozných linek laboratoře, možnost dodání vzorků na okresní inspektoráty KVS nebo osobní dodání.

Odevzdání vzorků
Vzorky se odevzdávají nejdříve od 4. 12. 2015 a nejpozději do 31. 1. 2016.

Dokumenty

Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 11/15
20151103
 (260 kB)
Tisková zpráva
20151120
 (215 kB)
Postup odběru vzorků
20151120
 (197 kB)

Formuláře

Objednávka
20151120
 (64 kB)
Objednávka
20151120
 (119 kB)
Příloha objednávky
20151120
 (10 kB)
Příloha objednávky
20151120
 (172 kB)
Čestné prohlášení
20151120
 (289 kB)

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Ivana Kucharovičová 567 143 222 602 782 835 kucharovicova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení bakteriologie
Mgr. Ilona Paulová 567 143 224 paulova@svujihlava.cz
administrátorka oddělení bakteriologie
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2021 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist