Oddělení chemie -> Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky oddělení chemie


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Rozsah stanovovaných analytů / rozsah zkoušení Flexibilní rozsah akreditace
1a Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES SOP 8.1.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Arsen, vápník, kadmium, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, olovo, selen, zinek, fosfor a fosfáty, síra, cín, chlorid sodný, obsah žloutku A
1b Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES a tvrdosti (Ca+Mg) dopočtem SOP 8.1.B Vody Vápník, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, křemík, fosfor, hliník A
4a Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
4b Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.B Vody   A
5a Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD SOP 8.5.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor, fipronil, fipronil sulfon, fipronil-desulfinyl A
5b Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD SOP 8.5.B Vody Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor, fipronil, fipronil sulfon, fipronil-desulfinyl A
6a Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD SOP 8.6.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB A
6b Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD SOP 8.6.B Vody PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB A
7 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD SOP 8.7. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
8 Stanovení čisté svalové bílkoviny nepřímou metodou SOP 8.8. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Čistá svalová bílkovina, hydroxyprolin, kolagen, čistá bílkovina A
9 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.9. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, valnemulin, trimethoprim A
10 Stanovení metanolu, etanolu, aldehydů, esterů a vyšších alkoholů metodou GC-FID SOP 8.10. Líh, lihoviny, potraviny metanol, etanol, acetaldehyd, etylacetát, isoamylalkohol, isobutylalkohol, n-propanol,, 2-propanol A
11 Stanovení kyseliny sorbové, benzoové, p-hydroxybenzoové a kofeinu metodou HPLC/DAD SOP 8.11. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina sorbová a její soli, kyselina benzoová a její soli, kyselina p-hydroxybenzoová a její soli, kofein A
12 Stanovení umělých sladidel metodou HPLC/DAD SOP 8.12. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sacharin, aspartam, acesulfam K A
13 Stanovení kofeinu v kávě metodou HPLC/DAD SOP 8.13. Káva   A
14 Stanovení chininu metodou HPLC/FLD SOP 8.14. Nápoje   A
15a Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD SOP 8.15.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)antracen, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren, suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu A
15b Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD SOP 8.15.B Vody Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)antracen, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren, suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu A
16 Stanovení kyseliny glutamové metodou HPLC/DAD SOP 8.16. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina glutamová a její soli A
17 Stanovení celkového fosforu a polyfosfátů gravimetricky SOP 8.17. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
18a Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA SOP 8.18.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový A
18b Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA SOP 8.18.B Vody dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový A
19 Stanovení biogenních aminů metodou HPLC/FLD SOP 8.19. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kadaverin, putrescin, tryptamin, tyramin, histamin, spermin, spermidin A
20 Stanovení ftalátů metodou GC-ECD SOP 8.20. Nápoje Dibuthylftalát (DBF), bis-ethylhexyl-ftalát(BEHF) A
21 Stanovení těkavých organických látek metodou GC–ECD SOP 8.21. Nápoje, vody Bromdichlormethan, bromoform, dibromchlormethan, tetrachlormethan, chloroform, tetrachlorethylen, trichlorethylen, dichlorethylen, trichlorethan, dichlorethan, dichlorbenzen, trichlorbenzen, chlorbenzen A
22 Průkaz provařenosti masných výrobků koagulačním testem SOP 8.22. Masné výrobky   A
23 Stanovení laktózy enzymatickou metodou (LACTOSE & D-GALACTOSE (Rapid) Megazyme) SOP 8.23 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu laktóza, galaktóza A
24 Stanovení benzenu, ethylbenzenu, toluenu a xylenu metodou GC–FID SOP 8.24. Nápoje, pitná voda   A
25 Stanovení jodového čísla tuku volumetricky SOP 8.25. Tuky   A
26 Stanovení čísla zmýdelnění tuku volumetricky SOP 8.26. Tuky   A
27 Stanovení nezmýdelnitelných látek gravimetricky SOP 8.27. Tuky   A
28 Stanovení kyseliny askorbové (vitamínu C) a kyseliny erythorbové (isoaskorbové) metodou HPLC/DAD SOP 8.28. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu kyselina askorbová a její soli, vitamín C, kyselina erythorbová a její soli, kyseliny isoaskorbová a její soli A
29 Stanovení hydroxymetylfurfuralu fotometricky SOP 8.29.
(ČSN 570190)
Med   A
30 Stanovení sacharidů včetně škrobu polarimetricky SOP 8.30. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharóza, laktóza, škrob A
31 Stanovení ethanolu pyknometricky SOP 8.31. Nápoje   A
32 Stanovení benzimidazolů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.32. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Albendazol, cambendazol, clorsulon, closantel, fenbendazol, flubendazol, levamizol, mebendazol, nitroxinil, oxibendazol, oxyclozanid, parbendazol, praziquantel, rafoxanid, thiabendazol, triclabendazol, albendazol sulfon, albendazol sulfoxid, albendazol 2-aminosulfon, oxfendazol, oxfendazol sulfon, aminoflubendazol, aminomebendazol, hydroxymebendazol, 5-hydroxythiabendazol, triclabendazol sulfon, triclabendazol sulfoxid, ketotriclabendazol A
33 Stanovení netuků gravimetricky SOP 8.33.
(ČSN EN ISO 3727-2)
Máslo   A
34 Stanovení glyceroltriheptanoatu (GTH) metodou GC-FID a GC-MS SOP 8.34. Krmiva, tuky, vedlejší živočišné produkty   A
35 Stanovení nikarbazinu metodou HPLC/DAD SOP 8.35. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
36 Stanovení sacharidů metodou HPLC/RID SOP 8.36. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharosa, glukosa, fruktosa, laktosa, sorbitol,  maltoza, maltitol, suma cukrů A
37 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/FLD a HPLC/MS/MS SOP 8.37. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aflatoxiny B1, B2, G1, G2, M1, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2; Ochratoxin A A
38 Stanovení monensinu, salinomycinu a narasinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.38. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu monensin a jeho soli, salinomycin a jeho soli, narasin (narazin) a jeho soli A
39 Stanovení hydroxymethylfurfuralu (HMF) metodou HPLC/DAD SOP 8.39. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
40 Stanovení fusariových toxinů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD SOP 8.40. Potraviny rostlinného původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Deoxynivalenol, zearalenon A
41 Stanovení mastných kyselin metodou GC-FID SOP 8.41. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu C4:0,C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9t, C18:1n9c, C18:2n6t, C18:2n6c, C20:0, C18:3n6, C20:1, C18:3n3, C21:0, C20:2, C22:0, C20:3n6, C22:1n9, C20:3n3, C20:4n6, C23:0, C22:2, C24:0, C20:5n3, C24:1, C22:6n3, C18:2n9c,12c, C18:3n6c,9c,12c, nasycené mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, omega 3 nenasycené mastné kyseliny, omega 6 nenasycené mastné kyseliny A
42 Stanovení carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.42. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
43 Stanovení toxafenu metodou GC-ECD SOP 8.43. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Kongener 26, 50, 62, suma kongenerů toxafenu A
44 Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Geobacillus stearothermophilus, var. calidolactis C 953 SOP 8.44. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
45 Stanovení reziduí inhibičních látek čtyřplotnovou metodou SOP 8.45. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
46 Identifikace reziduí antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí SOP 8.46. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
47 Stanovení reziduí inhibičních látek komerčně dodávanými testy (DELVOTEST SP- NT, ECLIPSE 50, PREMI TEST) SOP 8.47. Mléko, vejce, tkáně zvířat   A
48 Stanovení antikokcidik v krmných směsích a premixech metodou TLC SOP 8.48. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Salinomycin, monensin, narazin, lasalocid, robenidin A
49 Stanovení vybraných organofosforových pesticidů metodou GC–NPD SOP 8.49. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Diazinon, pirimiphos-methyl, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dichlorvos, fenitrothion, malathion, metacrifos, phosphamidon, phorate, omethoate, fenchlorphos-oxon, malaoxon, dimethoate, fenchlorphos, phorate-sulfone, phorate-sulfoxide A
50 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/DAD SOP 8.50. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A
51 Semikvantitativní stanovení reziduí inhibičních látek RIA metodou - CHARM II SOP 8.51. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy, β-laktamová antibiotika, aminoglykosidy, streptomycin, chloramfenikol, cloxacilin, novobiocin A
52 Stanovení fusariových toxinů metodou ELISA (Veratox-Neogen) SOP 8.52. Potraviny rostlinného původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Deoxynivalenol, zearalenon, T-2/HT-2 toxin, suma T-2/HT-2 toxin, fumonisiny A
53 Stanovení obsahu sacharidů a energetické hodnoty potravin a surovin pro jejich výrobu dopočtem SOP 8.53. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu z obsahu tuku, bílkovin, sacharidů, popela, sušiny, vlákniny A
54 Stanovení peroxidového čísla tuku volumetricky SOP 8.54.
(ČSN EN ISO 3960)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
55 Stanovení čísla kyselosti tuku volumetricky SOP 8.55. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu číslo kyselosti, volné mastné kyseliny A
56 Stanovení thiobarbiturového čísla tuku kolorimetricky SOP 8.56. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
57 Stanovení tuku extrakcí gravimetricky SOP 8.57. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
58 Stanovení tuku butyrometricky SOP 8.58. Mléko, mléčné výrobky   A
59 Stanovení tuku v mléku a mléčných výrobcích metodou gravimetrickou SOP 8.59. Mléko, mléčné výrobky   A
60a Stanovení chloridů argentometricky SOP 8.60.A
(ČSN ISO 1841-1, Nařízení Komise (ES) č. 152/2009)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu chloridy a jejich soli A
60b Stanovení chloridů argentometricky SOP 8.60.B
(ČSN ISO 9297)
Vody chloridy a jejich soli A
61 Stanovení titrační kyselosti SOP 8.61. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
62 Stanovení celkové bílkoviny a N-látek dle Kjeldahla SOP 8.62. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu bílkovina, N-látky, bílkovinný dusík, dusík dle Kjeldahla A
63 Stanovení amoniaku dle Conwaye SOP 8.63. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
64a Stanovení amoniaku a amonných iontů titračně po destilaci SOP 8.64.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu amoniak, amonné ionty, amoniakální dusík A
64b Stanovení amoniaku a amonných iontů fotometricky SOP 8.64.B Vody   A
65 Stanovení organického dusíku titračně po destilaci a veškerého dusíku dopočtem SOP 8.65. Vody   A
66a Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, podestýlka   A
66b Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.B Vody   A
67a Stanovení konduktivity SOP 8.67.A
(ČSN 570190)
Med   A
67b Stanovení konduktivity SOP 8.67.B
(ČSN EN 27888)
Vody   A
68 Stanovení aktivity diastázy SOP 8.68.
(ČSN 570190)
Med   A
69a Stanovení veškerých, rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky SOP 8.69.A Med, tuky veškeré látky, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, nečistoty, celkové nerozpustné nečistoty A
69b Stanovení veškerých, rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky SOP 8.69.B Vody veškeré látky, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, nečistoty, celkové nerozpustné nečistoty A
70 Stanovení chlóru fotometricky SOP 8.70. Vody   A
71 Stanovení veškerých kyanidů fotometricky SOP 8.71. Vody   A
72 Stanovení anisidinového čísla tuku fotometricky SOP 8.72
(ČSN EN ISO 6885)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
73 Stanovení anionaktivních tenzidů fotometricky SOP 8.73.
(ČSN EN 903)
Vody   A
74 Stanovení oxidu siřičitého, optimalizovaná Monier-Williamsova metoda SOP 8.74.
(ČSN EN 1988-1)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
75 Stanovení oxidovatelnosti manganistanem Kubelovou metodou SOP 8.75.
(ČSN EN ISO 8467)
Vody   A
76a Stanovení oxidovatelnosti dichromanem titračně SOP 8.76.A Vody  

A

76b Stanovení oxidovatelnosti dichromanem fotometricky

SOP 8.76.B
(ČSN ISO 15750)

Vody  

A

77 Stanovení kyselinové a zásadové neutralizační kapacity volumetricky SOP 8.77. Vody acidita celková, acidita zjevná, alkalita celková, alkalita zjevná A
78 Stanovení síranů gravimetricky SOP 8.78. Vody   A
79a Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
79b Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.B Vody   A
80 Stanovení fluoridů fotometricky SOP 8.80. Pitná a povrchová voda   A
81 Stanovení barviva E 120 (košenila, kyselina karmínová, karmíny) metodou HPLC/DAD SOP 8.81. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
82 Stanovení pachu a chuti – orientační senzorická analýza SOP 8.82.
(TNV 75 7340, ČSN EN 1622)
Pitná voda   A
83 Stanovení 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) metodou GC/MS SOP 8.83.
(ČSN EN 14573)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
84 Stanovení sušiny a vody gravimetricky SOP 8.84. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu sušina, voda, vlhkost, Brix A
85 Stanovení oxidu siřičitého gravimetricky SOP 8.85. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
86 Stanovení valnemulinu metodou HPLC/FLD SOP 8.86. Tkáně zvířat   A
87 Stanovení coumaphosu (kumafosu) metodou GC/ECD SOP 8.87. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
88 Identifikace potravinářských barviv metodou TLC SOP 8.88. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E120 (Košenila, kyselina karmínová, karmíny), E122 (Azorubin), E123 (Amarant), E124 (Ponceau 4R), E128 (Červeň 2G), E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E151 (Čerň BN) A
89 Stanovení potravinářských barviv metodou HPLC/DAD SOP 8.89. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E122 (Azorubin), E123 (Amarant), E124 (Ponceau 4R), E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E151 (Čerň BN) A
90 Stanovení popela gravimetricky SOP 8.90. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
91 Stanovení streptomycinu a dihydrostreptomycinu metodou ELISA (Ridascreen – R-Biopharm) SOP 8.91. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
92 Stanovení pyrethroidů metodou GC-ECD SOP 8.92. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Cypermethrin, permethrin, deltamethrin, lambda-cyhalotrin, fenvalerate A
93 Stanovení organických kyselin metodou GC-FID SOP 8.93. Fermentované rostlinné materiály, potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kyselina mléčná, máselná, 3-hydroxymáselná, jantarová, propionová, octová a jejich soli A
94 Stanovení karbamátů metodou HPLC/FLD SOP 8.94 Tkáně zvířat Methomyl, methiocarb, carbofuran, propoxur, aldicarb A
95 Stanovení tulathromycinu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.95. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
96 Stanovení malachitové zeleně, krystalové violeti, methylenové modře a briliantové zeleně metodou HPLC/MS/MS SOP 8.96. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu malachitová zeleň, leucomalachitová zeleň, krystalová violeť, leucokrystalová violeť, methylenová modř, briliantová zeleň A
97 Stanovení antikokcidik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.97. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin A
98 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.98. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin,  4-epi chlortetracyklin, 4-epi oxytetracyklin, 4-epi tetracyklin A
99 Stanovení antihelmintik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.99. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Abamectin, doramectin, ivermectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin A
100a Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS SOP 8.100.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
100b Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS SOP 8.100.B Vody Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
101 Stanovení aktivity alkalické fosfatázy fluorimetricky SOP 8.101. Mléko, mléčné výrobky   A
102 Stanovení makrolidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.102. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tulathromycin A
103 Stanovení niclosamidu metodou HPLC/DAD SOP 8.103. Ryby   A
105 Stanovení chinolonů metodou HPLC/FLD SOP 8.105. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin A
106 Stanovení sterolů metodou GC-FID SOP 8.106. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Cholesterol, sitosterol, stigmasterol, beta-sitosterol, obsah vajec, obsah žloutku A
107 Stanovení nesteroidních protizánětlivých léčiv metodou HPLC/MS/MS SOP 8.107. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu diclofenak, flufenamová kyselina, flunixin, 5-hydroxyflunixin, ibuprofen, karprofen, ketoprofen, mefenamová kyselina, meklofenamová kyselina, meloxicam, metamizol, 4-methylaminoantipyrin, aminoantipyrin, isopropylaminoantipyrin, 4-formylaminonoantipyrin,  naproxen, niflumová kyselina, oxyphenbutazon, phenylbutazon, tolfenamová kyselina, vedaprofen A
108 Stanovení τ – fluvalinátu metodou GC/MS SOP 8.108. Med   A
109 Stanovení amitrazu včetně jeho metabolitů metodou GC-ECD SOP 8.109. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu amitraz, 2,4 –dimethylanilin A
110 Stanovení florfenikolu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.110. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
111 Stanovení valnemulinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.111. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
112 Stanovení robenidinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.112. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
113 Stanovení antikokcidik v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.113. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin A
114 Stanovení barviva E 128 (Red 2G) metodou HPLC/MS/MS SOP 8.114. Masné výrobky, koření   A
115 Stanovení β-laktámových antibiotik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.115. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefaperazon, ceftiofur, desfuroylceftiofur, cefalexin, cefapirin, novobiocin A
116 Stanovení antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí SOP 8.116. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, lincomycin, tilmicosin, tiamulin, tylosin, flubendazol, chlortetracyklin, oxytetracyklin, doxycyklin A
117 Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Escherichia coli SOP 8. 117. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
118 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.118. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
119 Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové metodou HPLC/MS/MS SOP 8.119. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
120 Důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky (Fieheho reakce II) SOP 8.120.
(ČSN 570190)
Med   A
121 Stanovení kyseliny cyklamové metodou HPLC/DAD SOP 8.121. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina cyklamová a její soli A
122 Stanovení barvy kolorimetricky SOP 8.122. Vody   A
123 Stanovení aminoglykosidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.123. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Streptomycin, dihydrostreptomycin, gentamycin, neomycin, kanamycin, lincomycin, spectinomycin, paromomycin a apramycin A
124 Stanovení chinolonů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.124. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin, norfloxacin, marbofloxacin, sarafloxacin, kyselina oxolinová, kyselina nalidixová, flumequin, lomefloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pefloxacin A
125 Stanovení čisté hmotnosti a glazury u glazovaných rybích výrobků gravimetricky SOP 8.125.
(ČSN 575013, ČSN 575020)
Rybí výrobky celková hmotnost, čistá hmotnost, glazura A
126 Stanovení obsahu masa v rybích výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin) SOP 8.126.
(Codex Alimentarius)
Rybí výrobky   A
127 Stanovení obsahu masa v masných výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin a tuku) SOP 8.127.
(Nařízení Komise (ES) č. 2004/2002)
Maso, masné výrobky   A
128 Stanovení tukuprosté kakaové sušiny metodou HPLC/DAD SOP 8.128.
(ČSN 560578)
Kakao, výrobky z kakaa kofein, theobromin, tukuprostá kakaová sušina, obsah kakaa A
129 Stanovení celkové kakaové sušiny dopočtem (z obsahu tukuprosté kakaové sušiny a tuku) SOP 8.129. Kakao, výrobky z kakaa   A
130 Stanovení obsahu volné vody v drůbeži dopočtem (z obsahu bílkovin a vody) SOP 8.130.
(Nařízení Komise (ES) č. 543/2008; ČSN 573100)
Drůbež celá a porcovaná hmotnost, W/RP, RW, RWT-A, RWT-AS, RWT-I A
131 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.131. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol A
132 Identifikace a screeningové stanovení antibiotik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.132. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefoperazon, ceftiofur, cefalexin, cefapirin, desfuroylceftiofur, novobiocin, danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, sarafloxacin, kyselina nalidiková, difloxacin, lomefloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pefloxacin, erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tylvalosin, pirlimycin, tildipirosin, tulathromycin, chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin, 4-epi chlortetracyklin, 4-epi oxytetracyklin, 4-epi tetracyklin, sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol, dapson, sulfaguanidin, sulfamonomethoxin, sulfamethoxypyridazin, sulfapyridin, valnemulin, trimethoprim, tiamulin, rifaximin, lincomycin A
133 Analýza triglyceridů metodou GC-FID - průkaz cizího tuku v mléčném tuku SOP 8.133.
(Nařízení Komise ES 273/2008)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
134 Stanovení lasalocidu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.134. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
135 Stanovení zákalu fotometricky SOP 8.135. Vody   A
136 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.136. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu fumonisin B1, fumonisin B2, suma fumonisinů B1,B2; ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxynivalenol, zearalenon, aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2 A
137 Stanovení natamycinu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.137. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
138 Stanovení ivermectinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.138. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
139 Stanovení dietární vlákniny (TDF) enzymaticko-gravimetrickou metodou SOP 8.139. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu   A
140 Stanovení hrubé (CF), acido-detergentní (ADF) a neutrálně detergentní vlákniny (NDF) gravimetricky SOP 8.140. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu   A
141 Stanovení metabolitů carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.141. Tkáně zvířat quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA), desoxy-carbadox (DCBX), 3-methylquinoxaline-2-carboxylic acid (MQCA) A
142 Stanovení hmotnosti a čisté hmotnosti potravin a krmiv gravimetricky SOP 8.142. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu hmotnost, celková hmotnost, čistá hmotnost, hmotnostní podíl, glazura A
143 Stanovení tetracyklinů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.143. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A
144 Stanovení markerových reziduí tiamulinu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.144. Tkáně zvířat 8-alfa-hydroxymutilin A

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 174/2018 ze dne 6. 4. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist