Oddělení hygieny potravin -> Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky oddělení hygieny potravin


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Flexibilní rozsah akreditace Zkouška prováděná mimo stálé prostory laboratoře
301 Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C. SOP 8.21. HP
(ČSN EN ISO 4833,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
302 Stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií. SOP 8.22. HP
(ČSN ISO 4832,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
303 Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačně SOP 8.23. HP
(ČSN ISO 21527-1,
ČSN ISO 21527-2,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
304 Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně. SOP 8.24. HP
(ČSN EN ISO 6579,
ČSN ISO 18593,
ČSN EN ISO 6785)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
305 Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - část 1: kultivačně SOP 8.25. HP
(ČSN EN ISO 6888-1,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
306 Stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C SOP 8.26. HP
(ČSN EN ISO 7932,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
307 Stanovení počtu enterokoků kultivačně. SOP 8.15. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A  
308 Průkaz Pseudomonas aeruginosa a ostatních druhů rodu Pseudomonas kultivačně. SOP 8.27. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry A  
309 Stanovení počtu anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně. SOP 8.18. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A  
310 Průkaz a stanovení Listeria sp. kultivačně SOP 8.32. HP potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A  
311 Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně SOP 8.33. HP
(vyhláška 252/2004 Sb. v platném znění, 
ČSN EN ISO 14189)
Pitná voda    
312 Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů kultivačně. SOP 8.4. HP
(ČSN ISO 7889:2004,
ČSN ISO 9232:2004)
Zakysané mléčné výrobky    
313 Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů ČSN ISO 17410 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
314 Stanovení počtu aerobních sporotvorných mikrobů kultivačně. SOP 8.19. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A  
315 Stanovení počtu Clostridium perfringens. Technika počítání kolonií. ČSN EN ISO 7937 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
316 Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivačně. SOP 8.1. HP
(ČSN ISO 21528-1,
ČSN ISO 21528-2,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
317 Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně. SOP 8.17. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
318 Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů. ČSN EN ISO 16266 Pitná voda    
319 Termostatová zkouška SOP 8.16. HP
(ČSN 56 96 09)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
320 Průkaz a stanovení Listeria monocytogenes kultivačně. SOP 8.28. HP
(ČSN EN ISO11290-1,
ČSN EN ISO11290-2,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
321 Mléko a mléčné výrobky - Průkaz Enterobacter sakazakii kultivačně. ČSN P ISO/TS 22964 Mléko, mléčné výrobky    
322 Průkaz suspektních patogenních Yersinia enterocolitica kultivačně. SOP 8.29. HP
(ČSN EN ISO 10273,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
323 Průkaz a stanovení počtu Campylobacter spp. kultivačně. SOP 8.5. HP
(ČSN EN ISO 10272-1,
ČSN P ISO/TS 10272-2,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
324 Stanovení počtu bifidobakterií – Technika počítání kolonií ČSN ISO 29981 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
325 Průkaz Salmonella spp. metodou ELFA (VIDAS) SOP 8.7.12. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A  
326 Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií – Technika nejvýše pravděpodobného počtu. ČSN ISO 4831 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
327 Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu ČSN ISO 15213 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
328 Stanovení počtu termofilních mikrobů zaléváním do agarové půdy  SOP 8.38. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A  
329 Komplexní senzorické vyšetření. SOP 8.6 HP
(ON 56 01 10)
Potraviny živočišného původu a suroviny živočišného původu pro jejich výrobu    
330 Stanovení počtu Escherichia coli kultivačně. SOP 8.3. HP
(ČSN ISO 16649-1,
ČSN ISO 16649-2,
ČSN ISO 18593,
ČSN ISO 11866-1,
ČSN ISO 11866-2)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
331 Průkaz Escherichia coli O 157 kultivačně. SOP 8.30 HP
(ČSN EN ISO 16654,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
332 Stanovení vodní aktivity. SOP 8.11. HP
(ČSN ISO 21807)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
333 Stanovení počtu Lactobacillus acidophilus - Technika počítání kolonií ČSN ISO 20128 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
334 Stanovení bakterií rodu Legionella metodou membránových filtrů ČSN ISO 11731-2 Voda pitná    
335 Stanovení celkového mléčného alergenu metodou ELISA SOP 8.7.7. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
336 Průkaz Vibrio parahaemolyticus kultivačně ČSN P ISO/TS 21872-1 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
337 Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – část 1: Metoda membránových filtrů ČSN EN ISO 9308-1 Vody    
338 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů – Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média (36 ± 2) °C ČSN EN ISO 6222 Vody    
339 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů – Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média (22 ± 2) °C ČSN EN ISO 6222 Vody    
340 Stanovení intestinálních enterokoků – část 2: Metoda membránových filtrů. ČSN EN ISO 7899-2 Vody    
341 Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus kultivačně. SOP 8.31. HP
(ČSN 560094,
ČSN ISO 18593)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
342 Stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C ČSN ISO 15214 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
343 Stanovení sójové bílkoviny metodou ELISA SOP 8.7.1. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A  
344 Stanovení glutenu (lepku) metodou sendvičová ELISA a kompetitivní ELISA SOP 8.7.2. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
345 Stanovení stafylokokových enterotoxinů metodou ELFA (VIDAS SET) SOP 8.7.3. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A  
346 Určení druhů bílkovin metodou ELISA SOP 8.7.4. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A  
347 Stanovení lupiny metodou ELISA SOP 8.7.13. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
348 Průkaz strojně odděleného masa SOP 8.9. HP Masné výrobky    
349 Stanovení alergenu lískový ořech metodou ELISA SOP 8.7.5. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
350 Stanovení alergenu mandle metodou ELISA SOP 8.7.8. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
351 Stanovení kaseinu metodou ELISA SOP 8.7.6. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
352 Stanovení sezamu metodou ELISA SOP 8.7.9. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
353 Stanovení alergenu arašídy metodou ELISA SOP 8.7.16. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
354 Stanovení mikrobiální kontaminace kosmetických výrobků kultivačně. SOP 8.20. HP Kosmetické výrobky    
355 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů - kultivačně SOP 8.2. HP
(ČSN ISO 18415,
ČSN EN ISO 21149,
ČSN EN ISO 22718,
ČSN EN ISO 22717,
ČSN EN ISO 18416,
ČSN EN ISO 21150)
Kosmetické výrobky    
356 Stanovení vlašského ořechu metodou ELISA SOP 8.7.10. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
357 Stanovení hořčice metodou ELISA SOP 8.7.11. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
358 Měření zoohygienických podmínek – teplota, relativní vlhkost vzduchu digitálním termohygrometrem (KIMO HD 150) SOP 8.34. HP Ovzduší   A
359 Měření zoohygienických podmínek – intenzita osvětlení digitálním luxmetrem (KIMO LX 100) SOP 8.35. HP Prostředí   A
360 Měření koncentrace amoniaku a oxidu uhličitého v ovzduší digitálním analyzátorem Crowcon Gas-Pro SOP 8.36. HP Stájové ovzduší   A
361 Stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích SOP 8.45. HP Bioodpady, kaly, digestáty, substráty, komposty, pomocné růstové prostředky, vody    
362 Stanovení alergenu vejce metodou ELISA SOP 8.7.14. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
363 Stanovení alergenu sója metodou ELISA SOP 8.7.15. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A  
364 Průkaz Listeria spp. metodou ELFA (VIDAS) SOP 8.7.17. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A  
365 Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN ČSN EN ISO 6888-3 kromě čl. 9.2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
366 Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu ČSN ISO 7251 kromě čl. 9.2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
367 Průkaz bakterií rodu Salmonella molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.8. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
368 Průkaz bakterií rodu Listeria molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.10. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    
369 Průkaz bakterie Listeria monocytogenes molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.12. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry    

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 174/2018 ze dne 6. 4. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

ZL 1201 - Zkušební laboratoř (České Budějovice) - Pracoviště hygieny potravin, krmiv a vod

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
1 Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30°C ČSN EN ISO 4833-1 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
2 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií ČSN ISO 4832 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
3 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95 ČSN ISO 21527-1 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu
4 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95 ČSN ISO 21527-2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu
5 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella ČSN EN ISO 6579:2003 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, kompost, stěry
6 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera ČSN EN ISO 6888-1 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
7 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN ČSN EN ISO 6888-3 kromě čl. 9.2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
8 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30°C ČSN EN ISO 7932 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
9 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz a stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu s předpomnožením ČSN ISO 21528-1 kromě čl. 9.3 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
10 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií ČSN ISO 21528-2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, kompost, stěry
11 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů ČSN ISO 18593 od čl. 8 Stěry, kontaktní plotny
12 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií ČSN EN ISO 7937 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
13 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 1: Metoda průkazu ČSN EN ISO 11290-1:1999 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
14 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes - Část 2: Metoda stanovení počtu ČSN EN ISO 11290-2:1999 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
15 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu ß-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu ČSN ISO 16649-2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, kompost, stěry
16 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu ČSN ISO 15213 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
17 Průkaz provařenosti masných výrobků koagulačním testem SOP HPK.04
(Ingr, I. a kol.: Hodnocení živočišných výrobků, VŠZ Brno, 1993, str. 58 - 59)
Masné výrobky
18 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu ČSN ISO 7251 kromě čl. 9.2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
19 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů ČSN ISO 17410 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu
20 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií – Technika nejvýše pravděpodobného počtu ČSN ISO 4831 kromě čl. 9.2 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry
41 Jakost vod – Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média při 22°C a 36°C ČSN EN ISO 6222 Pitná voda
42 Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů ČSN EN ISO 7899-2 Pitná voda
43 Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry ČSN EN ISO 9308-1 Pitná voda
44 Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů ČSN EN ISO 16266 Pitná voda
45 Jakost vod – Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivační metodou ČSN ISO 19250 Povrchová, pitná a odpadní voda

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 105/2018 ze dne 28. 2. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist