Laboratoř TSE -> Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky v oblasti TSE


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Flexibilní rozsah akreditace
651 Imunohistochemický průkaz prionu specifického pro TSE v nervové a lymfatické tkáni přežvýkavců SOP PAT.01 Tkáně zvířat  
652 Histopatologické vyšetření parafinovou technikou SOP PAT.02 Tkáně zvířat  
654 Patologické vyšetření obratlovců SOP PAT.04 Zvířata, orgány  
701 TSE: Průkaz a diferenciace kmenů prionového proteinu PrPTSE metodami Western Blot SOP BSE.01 Tkáně zvířat A
706 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE ELISA testem (IDEXX HerdChek – Bovine Spongiform Encephalopathy-Scrapie Antigen Test Kit, EIA) SOP BSE.06 Tkáně zvířat  
707 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE imunochromatografickým testem (Prionics-Check PrioSTRIP) SOP BSE.07 Tkáně zvířat A
806 Determinace polymorfismu kodónů PrP genu u ovcí (PCR-SSCP, real-time PCR) SOP MB.06 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev) A
811 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u ovcí (fragmentační analýza DNA)  SOP MB.11 Tkáně a tělní tekutiny zvířat A
818 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u skotu (fragmentační analýza) SOP MB.18 Tkáně a tělní tekutiny zvířat A

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 174/2018 ze dne 6. 4. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

Účast ve zkoušení způsobilosti

Způsobilost našich laboratoří provádět zkoušky v oblasti TSE je každoročně zkoušena a potvrzována účastí v programech zkoušení způsobilosti organizovaných TSE EURL a akreditovaným organizátorem zkoušení způsobilosti Vetqas (APHA Quality Assurance Unit, Sutton Bonington, Loughborough, Leicestershire, UK).

Účastníme se schémat: PT0029: BSE Rapid test (EURL) (zkouška 706 a/nebo 707), PT0095: Scrapie Rapid test (EURL) (zkouška 706), PT0028: BSE Confirmatory Immunoblot test (EURL) (zkouška 701), PT0097: Scrapie Confirmatory Immunoblot test (EURL) (zkouška 701), PT0113: TSE Discriminatory Immunoblot test (EURL) (zkouška 701), Immunohistochemistry – Interpretation Round & Technical Round (EURL) (zkouška 651), PT0093: Scrapie blood genotyping (EURL) (zkouška 806).

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist