Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Chronické chřadnutí jelenovitých v Evropě.

[Chronic wasting disease in Europe.]

Vodrážka P. Svět myslivosti 2019;20(3):34-38.

Souhrn

Chronické chřadnutí jelenovitých je nákaza, o níž jsme si donedávna možná mysleli, že se nás v Evropě netýká. Mnozí z nás o ní snad ani nevěděli, jiní se patrně domnívali, že se týká jen severoamerického kontinentu. Jedinou připomínkou byl asi omezený monitoring, jenž v EU, a tedy i v České republice, probíhal na základě rozhodnutí Komise 2007/182/ES ze dne 19. března 2007 v letech 2007–2009 bez záchytu této nákazy (informace o nákaze a o probíhajícím monitoringu přinesl Svět myslivosti č. 5/2008). Situace na evropském kontinentu se však změnila po zjištění choroby u sobů v Norsku v květnu 2016.

Summary

Until recently, we may have thought that chronic wasting diseases did not concern us in Europe. Many of us perhaps even didn't know about it, others seemed to think that it concerned the North American continent only. A sole reminder was probably a limited monitoring programme, which had been carried out in the EU, and therefore in the Czech Republic, on the basis of Commission Decision 2007/182/EC of 19 March 2007, between 2007 and 2009 without any detection of this disease (information on the disease and about the ongoing monitoring programme was brought by Svět myslivosti in its issue 5/2008). The situation on the European continent has changed following the detection of chronic wasting disease in Norwegian wild reindeer in May 2016.

 

Celý článek si, prosím, stáhněte ve formátu PDF (odkaz dole).

 
Dokumenty:   2019.Vodrazka.pdf


  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2020 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist