Pro letos sklizený modrý mák platí nově EU limit pro kadmium

Letošní sklizeň máku je spojena s několika novinkami


Český modrý mák je od letoška zapsán v registru EU v sekci chráněných zeměpisných označení. To je určitě potěšující zpráva, zejména pro exportéry této tradiční plodiny.

Právě exportéry musí  zajímat i novelizované  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Novelou Nařízení Komise (ES) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021 se mění a v případě modrého máku nově stanoví maximální limity obsahu kadmia. Limit pro obsah kadmia v modrém máku není pro české producenty úplnou novinkou, stanovuje ho vyhláška č. 329/1997 Sb. v platném znění.
 
Pro pěstitele a exportéry modrého máku zajistíme  kromě stanovení kadmia škálu dalších vyšetření, která mohou být vyžadována pro certifikaci dané dodávky máku.

Po domluvě provedeme dohodnutá stanovení ve zkrácených lhůtách bez příplatku (platí do konce září 2021).Kontakt pro objednávky a vyřizování výsledků:
Telefon: 567 143 227, 567 143 266  
Email:   chemie@svujihlava.cz 
Čurdová Helena, Ing. Čurdová Helena, Ing.
zástupce vedoucího oddělení chemie
vedoucí specializované laboratoře spektrálních analýz

+420567143290
+420606064734
curdova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz