STATUS
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

STATUS

Státní veterinární ústav Jihlava (IČ 13691554) je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství podle §44 Zákona č. 166/1999 Sb. ze dne 13. července 1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), za účelem zabezpečení veterinární laboratorní diagnostiky.Statutárním zástupcem je MVDr. Pavel Barták, Ph.D., ředitel SVÚ Jihlava.
Předmětem činnosti ústavu je dle zřizovací listiny (v úplném a novelizovaném znění ke dni 1. ledna 2001, č.j. 20813/2001-3030 ze dne 24. května 2001, ve znění změny č. 1, č.j. 40434/2017-MZE-13222 ze dne 4. prosince 2017):

A. HLAVNÍ ČINNOST:

 •       laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat;
 •       laboratorní a senzorické zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, 
 •       hygienických potřeb a případně dalších vzorků za účelem posouzení 
 •       jejich zdravotni nezávadnosti a kvality;
 •       laboratorní kontrola plemenitby zvířat;
 •       zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí;
 •       výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace;
 •       odběry vzorků pro laboratorní a senzorické analýzy a jejich transport do laboratoře;
 •       výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří;
 •       poradenství, vzdělávací a školicí činnost v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu své činnosti.

B. VEDLEJŠÍ ČINNOST:

 • výzkum a vývoj v oboru zemědělství, potravinářství a ekologie.


Ústav je začleněn v organizační struktuře Státní veterinární správy.