Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Charakteristika hlavní činnosti NRL mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

 • odborná garance pro oblast reziduí veterinárních léčiv v surovinách a potravinách živočišného původu - antibakteriální (inhibiční) látky, antihelmintika, benzimidazoly, antikokcidika, protizánětlivá nesteroidní léčiva
 • vydání referenčního výsledku pro potřeby státního veterinárního dozoru v případě rozdílných výsledků vyšetření v rutinních laboratořích
 • plánování a vyhodnocování monitoringu cizorodých látek ve spolupráci se SVS ČR
 • spolupráce s EU-RL Anses, Fougeres, Francie a ostatními NRL pro danou problematiku v ostatních členských státech EU
 • screeningové stanovení přítomnosti antibakteriálních (inhibičních) látek
 • identifikace a kvantifikace antibakteriálních (inhibičních) látek
 • konfirmační analýzy reziduí veterinárních léčiv metodou LC-MS/MS
 • stanovení reziduí zakázaných a neautorizovaných veterinárních léčiv (malachitová zeleň, krystalová violeť, carbadox, olaquindox, atd.)
 • identifikace a stanovení veterinárních léčiv v medikovaných krmivech
 • stanovení mykotoxinů v živočišných a rostlinných materiálech a krmivech
 • stanovení a identifikace syntetických barviv v potravinách
 • stanovení biogenních aminů zejména ve vzorcích mořských ryb a živočichů
 • přednášková činnost

NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Bémová Dominika, Ing. Bémová Dominika, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř spektrálních analýz

+420567143209

bemova@svujihlava.cz
Benáčková Ivana, Ing. Benáčková Ivana, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143266

benackova@svujihlava.cz
Čurdová Helena, Ing. Čurdová Helena, Ing.
zástupce vedoucího oddělení chemie
vedoucí specializované laboratoře spektrálních analýz

+420567143290
+420606064734
curdova@svujihlava.cz
Homolová Zuzana, Ing. Homolová Zuzana, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie, vedoucí specializované laboratoře plynové chromatografie
+420567143261

homolova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz
Katrincová Ivana Katrincová Ivana
informace o výsledcích a administrativa
+420567143101

katrincova@svujihlava.cz
Koten Martin, Ing. Koten Martin, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř kapalinové chromatografie

+420567143238

koten@svujihlava.cz
Králová Dominika, Ing. Králová Dominika, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie, laboratoř kapalinové chromatografie
+420567143133

kralova@svujihlava.cz
Neubauerová Iva Neubauerová Iva
informace o výsledcích a administrativa
+420567143152

neubauerova@svujihlava.cz
Ondřejová Věra, Ing. Ondřejová Věra, Ing.
informace o výsledcích a administrativa
+420567143227

ondrejova@svujihlava.cz
Schebestová Lenka, Ing. Schebestová Lenka, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř plynové chromatografie

+420567143125

schebestova@svujihlava.cz
Tůmová Alena, Ing. Tůmová Alena, Ing.
zástupce vedoucího chemie, vedoucí specializované laboratoře kapalinové chromatografie
+420567143170
+420606794576
tumova@svujihlava.cz
Zelenková Kateřina, Ing. Zelenková Kateřina, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř reziduí inhibičních látek

+420567143273
+420770125640
zelenkova@svujihlava.cz
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz