Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2100 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1500 kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Aktivita alkalické fosfatázy fluorimetrie 600 kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase 700 kontakt
Aktivita peroxidázy Storchova zkouška 60 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 200 kontakt
Aktivita vody SOP 292 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 390 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 58 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 - 362 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 480 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 830 kontakt
Arašídy alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Autenticita kakaového prášku více analýz 2070 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Barvivo E 120 - množství HPLC/DAD 2500 kontakt
Barvivo E 128 - množství HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Bifidobacterium spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 355 - 514 kontakt
Bílkoviny dle Kjeldahla 635 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2100 kontakt
Bod mrznutí mléka subdodávka 500 kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR 700 kontakt
Campylobacter spp. (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 498 - 975 kontakt
Celer NK Real-time PCR 1600 kontakt
Celková mineralizace v nápojích gravimetrie 310 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 kontakt
Chinin HPLC 1500 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Cholesterol GC 1700 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 550 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 200 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 200 kontakt
Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 100 kontakt
Čistá hmotnost, glazura u mražených ryb gravimetrie 500 kontakt
Čistá svalová bílkovina ČSB nepřímá metoda 1510 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Cronobacter spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 550 - 1006 kontakt
Cukry - mono a disacharidy HPLC od 1200 kontakt
Cyklamát, kyselina cyklamová HPLC 1200 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 900 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1500 kontakt
Detekce DNA bažanta NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA brambor NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA buvola NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA daňka NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA husy NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen lesní) NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA jelena (jelen sika) NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kachny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kachny NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA koně NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA kozy NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA krůty NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA kukuřice NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA kuřete NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA lososa obecného NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA obratlovců NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA ovce NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA prasete NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA řepky NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku NK PCR 2500 kontakt
Detekce DNA rýže NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR: kvantitativní stanovení 3100 kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time RT-PCR 1500 kontakt
Detekce DNA skotu NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA sóji NK PCR 800 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce DNA zajíce NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR 3500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže 2000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení na dotaz kontakt
Detekce ostatních druhů dle dohody NK PCR-RFLP 1500 kontakt
Detekce rostlinné DNA NK PCR 800 kontakt
Detekce živočišné DNA více druhů v jednom vzorku NK PCR-RFLP od 1500 kontakt
Determinace pohlaví u skotu NK PCR-RFLP 1100 kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz 70 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Druhové určení masa (drůbeží, vepřové, hovězí, koňské, skopové) ELISA kvalitativní 1300 kontakt
Dusičnany FIA 250 kontakt
Dusitany FIA 250 kontakt
Energetická hodnota výpočet 30 - 3930 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR 600 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 - 413 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 945 - 1411 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1350 kontakt
Etanol v nápojích pyknometrie 410 kontakt
Fipronil GC 2500 kontakt
Formaldehyd fotometrie 250 kontakt
Fosfáty (fosforečnany) ICP-OES 575 kontakt
Fosforovodík, fosfan fotometrie 670 kontakt
Ftaláty GC od 1550 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Histamin HPLC od 2100 kontakt
Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie 500 kontakt
Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah gravimetrie 300 kontakt
Hořčice alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC 480 - 1200 kontakt
Identifikace inhibiční látky HPLC/MS/MS 6000 kontakt
Inulin subdodávka 2650 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 200 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 550 kontakt
Kasein alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Kešu ořechy alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 318 - 467 kontakt
Kofein, teobromin HPLC od 1200 kontakt
Kolagen a hydroxyprolin fotometrie 495 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO 375 kontakt
Konduktivita medu konduktometrie 270 kontakt
Konfirmace inhibiční látky HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Korýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Kyanovodík fotometrie 670 kontakt
Kyselina mléčná GC 1550 kontakt
Kyselina askorbová a isoaskorbová (erythorbová) HPLC od 1200 kontakt
Kyselina citrónová HPLC 1200 kontakt
Kyselina glutamová a glutamáty HPLC 1500 kontakt
Kyselina jantarová, mléčná,β-hydroxymáselné (kompletní stanovení) GC 2400 kontakt
Kyselina octová, propionová, mléčná, máselná GC od 1350 kontakt
Kyselina propionová a octová GC od 1350 kontakt
Kyselina sorbová, benzoová, parahydroxybenzooová HPLC od 1200 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Laktóza enzymaticky 1950 kontakt
Lepek (gluten) ELISA kvantitativní 960 kontakt
Lískové ořechy alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR 650 kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR na dotaz kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 695 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 747 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 1054 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 495 - 972 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 968 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 493 - 959 kontakt
Lupina alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Mandle alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Mastné kyseliny GC 2400 kontakt
Měkkýši NK Real-time PCR 1500 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Metanol v lihu a lihovinách GC od 1350 kontakt
Methylrtuť subdodávka kontakt
Minerální olej, uhlovodíky C10 - C40 subdodávka 3250 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 560 kontakt
Mléko alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Morfin HPLC 4500 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Nasycené mastné kyseliny GC 2400 kontakt
Natamycin HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 200 kontakt
Netuky v másle gravimetrie 440 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 220 kontakt
Nitrosaminy subdodávka 7300 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 4) více analýz 1730 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 7) více analýz 6305 kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 8) více analýz 8505 kontakt
Obsah kakaa HPLC 1315 kontakt
Obsah masa více analýz 3550 kontakt
Obsah rybího masa více analýz 1955 kontakt
Obsah vajec, vaječného žloutku více analýz 1715 - 2305 kontakt
Obsah žloutku ve vaječných likérech fotometrie 790 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Oxid siřičitý a siřičitany volumetrie, gravimetrie 405 - 410 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 400 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 50 kontakt
Patulin HPLC 2100 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 550 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 200 kontakt
Peroxidové číslo v másle subdodávka 950 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
pH potenciometrie 100 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Polyalkoholy HPLC od 1200 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Polyfosfáty - množství ICP-OES, Kjeldahl 1180 kontakt
Polyfosfáty - přítomnost TLC 400 kontakt
Poměr kolagen/bílkovina fotometrie/Kjeldahlova metoda 1145 kontakt
Popel gravimetrie 310 kontakt
Profil mastných kyselin v tuku GC 2400 kontakt
Provařenost masných výrobků koagulační test 95 kontakt
Průkaz cizího tuku v mléčném tuku GC 2400 kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II 1200 - 1300 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1540 kontakt
Průkaz strojně odděleného masa mikroskopická metoda + chemie 1155 - 1707 kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP 159 - 625 kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 242 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 750 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka 6600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 400 - 540 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - selektivní rychlotest selektivní rychlotest 150 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - širokospektrální rychlotest širokospektrální rychlotest 240 kontakt
Rezidua lepku v pivu a škrobech ELISA kvantitativní 1600 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC 2400 - 2500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antibiotika a chemoterapeutika HPLC/MS/MS 3500 - 6000 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antikokcidika HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - avermektiny HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - benzimidazoly HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 4500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - karbamáty HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) HPLC/MS/MS 3500 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Ryba NK Real-time PCR 1000 kontakt
Sacharidy dopočet 15 - 1700 kontakt
Sacharin, aspartam, acesulfam K HPLC od 1200 kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC 1400 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 421 - 898 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 387 - 853 kontakt
Sezam alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Silice v koření volumetrie 410 kontakt
Sitosterol, stigmasterol GC od 1550 kontakt
Skořápky a podskořápkové blány gravimetrie 200 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 180 kontakt
Sója alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Sójová bílkoviny v masných výrobcích ELISA kvantitativní 1375 kontakt
Sorbitol, maltitol HPLC od 1200 kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1200 kontakt
Stanovení ochranné atmosféry 292 kontakt
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 270 kontakt
Sůl (Na) z obsahu sodíku 575 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 325 kontakt
Suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami subdodávka 2900 kontakt
Sušina (refraktometricky) refraktometricky 100 kontakt
Sušina tukuprostá, tuk v sušině výpočet 15 - 755 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 200 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - množství HPLC od 1200 kontakt
Syntetická potravinářská barviva - přítomnost TLC/identifikace 400 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Taurin subdodávka 3050 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 300 kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 17 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 420 kontakt
Titrační kyselost volumetrie 140 kontakt
Toxaphen CG 2400 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 200 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 100 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 540 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 350 kontakt
Tuk butyrometricky butyrometricky 150 kontakt
Tukuprostá kakaová sušina HPLC 1315 kontakt
Vejce alergen ELISA kvantitativní 1100 kontakt
Vibrio spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Vitamín C HPLC 1200 kontakt
Vitamíny v potravinách subdodávka kontakt
Vláknina dietární (TDF) enzymaticko-gravimetrická metoda 2200 kontakt
Vlašské ořechy alergen ELISA kvantitativní 1210 kontakt
Voda v medu refraktometricky 120 kontakt
Volná voda v drůbeži RW více analýz 1085 kontakt
Volná voda v drůbeži W/RP více analýz 1070 kontakt
Vyšší alkoholy a aldehydy GC od 1350 kontakt
WPNI turbidimetrie 250 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Zearalenon HPLC 1500 kontakt