Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2100 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1500 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 200 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 390 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 55 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 185 - 335 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 480 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 830 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 550 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 200 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 200 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 900 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1500 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 240 - 390 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 891 - 1341 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 200 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 550 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 300 - 225 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 345 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 635 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 705 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 1005 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 467 - 917 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 465 - 915 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 200 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 220 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 550 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 200 kontakt
pH potenciometrie 100 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 345 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 225 - 300 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 225 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 397 - 847 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 365 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 300 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 16 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 420 kontakt
Vitamín C HPLC 1200 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Zearalenon HPLC 1500 kontakt